• Slovenščina bogatejša za prvi odzivni slovar sopomenk
Novice

Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT), v okviru katerega delujejo tudi raziskovalci Fakultete za računalništvo in informatiko, je objavil spletni slovar sopomenk sodobne slovenščine.


Največja odprto dostopna zbirka sopomenk predstavlja nov tip slovarja, ki mu pravimo odzivni slovar. Odzivni koncept omogoča, da se slovar stalno razvija in odziva na spremembe v jeziku. Jezikovna skupnost bo neprestano sproti izpopolnjevala slovar in nanj ne bo potrebno več čakati 10 let ali več, ko konteksti sopomenk ne bodo več relevantni. Raziskava, ki jo se opravil CJVT, je pokazala, da je po tovrstnem slovarju največ potreb pri lektorjih, učiteljih, piscih in prevajalcih.

Slovar je kombinacija trdnega jezikoslovnega jedra in podatkov, ki jih prispevajo uporabniki z iskalnimi poizvedbami oz. z dodajanjem novih sopomenk oz. z ocenjevanjem obstoječih sopomenk kot ustreznih ali neustreznih. Pri presojanju sopomenk se je kot najboljša praksa izkazal t. i. crowdsourcing, ki v proces vključuje mnenje jezikovne skupnosti.

Objavljeni slovar zaradi svojega odzivnega koncepta predstavlja pomemben mejnik v slovenskem slovaropisju sopomenk, saj predstavlja odmik od klasičnega pristopa, nad katerim bdi jezikovna avtoriteta. Odzivni slovar sopomenk je še eden izmed korakov do vzpostavitve celostne infrastrukture za razvoj novih jezikovnih virov slovenskega jezika v digitalni dobi.

Slovar je na spletu brezplačno na voljo za uporabo, kot podatkovna baza pa je na voljo tudi na slovenskem repozitoriju CLARIN.SI.