• Razpisi za štipendije in študentske izmenjave v tujini
Novice

Objavljamo pet aktualnih razpisov študijskih izmenjav in štipendij za študijsko leto 2018/2019.


  • RAZPIS ŠTUDENTSKIH IZMENJAV S KONZORCIJEM UNIVERZ AEN, AVSTRALIJA

Univerza v Ljubljani kot partnerica v Utrechtski mreži univerz omogoča svojim študentom študijske izmenjave na institucijah združenja AEN (6 partnerskih univerz v Avstraliji) za obdobje enega do dveh semestrov.

Rok prijave: 6. 2. 2018

 

  • RAZPIS ŠTUDENTSKIH IZMENJAV S KONZORCIJEM UNIVERZ MAUI, ZDA

Univerza v Ljubljani kot partnerica v Utrechtski mreži univerz omogoča svojim študentom študijske izmenjave na institucijah združenja MAUI (14 partnerskih univerz v ZDA) za obdobje enega do dveh semestrov.

Rok prijave: 6. 2. 2018

 

  • RAZPIS ŠTIPENDIJ UTRECHTSKE MREŽE ZA ŠTUDENTE IN MLADE RAZISKOVALCE

Utrechtska mreža objavlja razpis za podelitev 10 štipendij v višini 1000 € za študente ali mlade raziskovalce za čas od 1 do 6 mesecev na eni od univerz Utrechtske mreže. Štipendija je namenjena za raziskovalne dejavnosti pri pripravi zaključnega dela na 2. ali 3. stopnji študija.

Rok prijave: 9. 2. 2018

 

  • RAZPIS ŠTIPENDIJ MADŽARSKE VLADE

Na osnovi bilateralnega programa sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in madžarsko vlado razpisuje madžarska vlada štipendije za študijsko leto 2018/2019 za:

  • delni/semestrski študij (rok prijave: 28. 2. 2018),
  • celoten redni študij (rok prijave: 30. 1. 2018),
  • raziskovalni obiski (rok prijave: 30. 1. 2018),
  • poletne šole (rok prijave: 6. 3. 2018).

 

  • RAZPIS ŠTIPENDIJ LIKARJEVEGA SKLADA

Likarjev sklad je objavil razpis za pridobitev štipendije za študij na Tehniški univerzi München (TUM) v študijskem letu 2018/2019. Razpis ponuja štipendije za študente na 2. in 3. stopnji za dobo največ 10 mesecev z možnostjo podaljšanja.

Rok prijave: 9. 3. 2018

 

 

Več informacij o razpisih, prijavno dokumentacijo in obrazce dobite na https://fri.uni-lj.si/sl/trenutni-razpisi.

/* */