RAZPIS ŠTIPENDIJ FRANCOSKE VLADE (BGF)

Objavljeno: JANUAR 2020

 

Francoska vlada razpisuje štipendije za študijsko leto 2020/2021 za študij na 1. in 2. stopnji za obdobje 10 mesecev.

 

Več informacij o razpisu za študij in pogojih se nahaja v priponki. Prijave na razpis sprejema Francoski inštitut v Sloveniji, Breg 12, 1000 Ljubljana, do vključno 17. 4. 2020.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo poleg prijave na Fakulteto za strojništvo UL v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj študent priloži dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 17. 4. 2020.

 


 

PODALJŠAN ROK PRIJAVE: Naknadni razpis za praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2019/2020

Objavljeno: OKTOBER 2019

 

Univerza v Ljubljani je objavila naknadni Razpis za praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2019/2020. Upravičeno obdobje tega razpisa je od 1. 11. 2019 do 30. 9. 2020. Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno od najmanj 2 meseca do največ 12 mesecev.

 

Na razpis se študent prijavi z izpolnjeno prijavnico, ki jo pošlje po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si.

 

Rok za prijavo na razpis je do vključno 23. 10. 2019 oziroma po tem roku do porabe sredstev, vendar najkasneje do 19. 7. 2020.

 

Razpisna dokumentacija:

 

Navodila za prijavo:

Na razpis se študent prijavi z izpolnjeno prijavnico, ki jo pošlje po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Prijavnici mora študent obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).