Javni razpis »Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018 – 2021«Objavljeno: JULIJ 2018

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za visoko šolstvo je 22. 6. 2018 objavilo javni razpis »Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018 – 2021«.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mobilnosti zaposlenih slovenskih visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih (v nadaljevanju: učiteljev) z namenom sodelovanja v neposrednem pedagoškem procesu na tujih visokošolskih institucijah (na akreditiranih tujih univerzah in visokošolskih zavodih, ki izvajajo akreditirane študijske programe prve, druge in tretje stopnje) v obdobju od 2018 do 2021.

 

Za javni razpis bo skupno vlogo pripravila UL na osnovi zbranih predlogov s strani članic UL. Posamezna članica UL lahko prijavi največ 4 in najmanj 2 mobilnosti slovenskih visokošolskih učiteljev na tujih visokošolskih institucijah.

 

Upravičeno obdobje mobilnosti in s tem povezanih upravičenih stroškov je od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2021.

 

Javni razpis omogoča mobilnost učiteljev, ki traja najmanj 3 mesece in največ 6 mesecev (na isti instituciji).

 

Pri tem veljajo obvezni dodatni pogoji, da mora v času mobilnosti slovenski visokošolski učitelj na tuji visokošolski instituciji samostojno ali v sodelovanju s tujimi visokošolskimi učitelji sodelovati v organiziranem študijskem procesu (predavanja, laboratorijske vaje, seminarji, terensko delo) skupno najmanj:

 

 1. 3 mesečna mobilnost: 36 ur v organiziranem študijskem procesu,
 2. 4 mesečna mobilnost: 48 ur v organiziranem študijskem procesu,
 3. 5 mesečna mobilnost: 60 ur v organiziranem študijskem procesu,
 4. 6 mesečna mobilnost: 72 ur v organiziranem študijskem procesu.

 

Preostali čas slovenski visokošolski učitelj nameni:

 • posrednemu pedagoškemu delu (npr. pripravi na pedagoški proces, pripravi študijskih gradiv, sodelovanju s tujimi visokošolskimi učitelji, pripravi skupnih študijskih programov ipd.),
 • raziskovalnemu delu (npr. izvajanje skupnih projektov, priprave novih raziskovalnih projektov ipd.),
 • drugemu strokovnemu delu in drugim oblikam sodelovanja (npr. študijskemu izpopolnjevanju, aktivnemu sodelovanju na strokovnih in znanstvenih srečanjih ipd.).

 

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati slovenski visokošolski učitelj:

 • ima na dan objave JR (22. 6. 2018) državljanstvo Republike Slovenije in stalno ali začasno biva v Republiki Sloveniji,
 • ima v času trajanja mobilnosti na tuji instituciji veljaven naziv visokošolskega učitelja (docent, izredni profesor, redni profesor in lektor) in je pri prijavitelju v delovnem razmerju za najmanj polovični delovni čas,
 • ne sme nastopiti v vlogi drugega prijavitelja za isto mobilnost (v kolikor je zaposlen tudi pri drugem delodajalcu),
 • ne more sodelovati, če je država njegovega stalnega ali začasnega prebivališča enaka državi, kjer bo izvedena mobilnost.

 

Pogoj za izvedbo mobilnosti je:

 • sklenjen dogovor med UL (oziroma članico), visokošolskim učiteljem in tujo visokošolsko institucijo, na kateri se izvaja mobilnost

ali

 • pridobiti drug vsebinsko ustrezen dokument tuje visokošolske institucije, na kateri se bo izvajala mobilnost kot npr. Povabilno pismo tuje visokošolske institucije in
 • skleniti dogovor med UL (oziroma članico) in visokošolskim učiteljem, ki kot prilogo vključuje Povabilno pismo.

 

V skladu z javnim razpisom bodo udeležencem mobilnosti povrnjeni sledeči stroški:

 

Pri zbiranju prijav učiteljev bodo imeli prednost učitelji, ki bodo svojo mobilnost realizirali:

 • na visokošolski instituciji v eni izmed visoko industrializiranih držav (Južna Koreja, Japonska in ZDA),
 1. na eni izmed visokošolskih institucij, ki je razvrščena do vključno 200. mesta po Academic Ranking of World Universities 2017 (http://www.shanghairanking.com/ARWU2017.html).

 

Razpis in prijavna dokumentacija:

 

Prosimo, da predloge za svojo mobilnost posredujete v izpolnjeni:

 • excel datoteki Predlogi članic (Priloga 1) in
 • obrazcu Opis drugih aktivnosti učitelja na gostovanju v tujini (Priloga 2)

 

 mag. Kseniji Rozman po elektronski pošti na naslov ksenija.rozman@fri.uni-lj.si najkasneje do torka, 14. 8. 2018, do 12. ure.

 

Z namenom, da bi vlogo čim boljše pripravili, naprošamo vse zainteresirane učitelje, ki se bodo prijavili na ta javni razpis, da o prijavi predhodno obvestijo mag. Ksenijo Rozman po elektronski pošti na naslov ksenija.rozman@fri.uni-lj.si najkasneje do srede, 18. 7. 2018.

 


 

Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja (IN USPOSABLJANJA) v okviru programa Erasmus+ za 2018/2019

Objavljeno: JUNIJ 2018

 

Univerza v Ljubljani je objavila Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2018/2019. Mobilnost učnega osebja (Staff Mobility for Teaching (and Training) - STA) se nanaša na mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti (in usposabljanja) na eni izmed partnerskih institucij UL FRI v tujini.

 

Mobilnost zaposlenih mora trajati najmanj 2 delovna dneva do največ 2 meseca, v kar ni zajet čas potovanja (do 2 dni), zaposleni pa mora opraviti vsaj 8 ur poučevanja na teden.

 

Novost v letošnjem razpisnem letu je, da se učitelji lahko prijavijo tudi na izvedbo mobilnosti z namenom poučevanja v kombinaciji z aktivnostjo usposabljanja med istim obdobjem v tujini. V tem primeru se obremenitev poučevanja zmanjša na 4 ure poučevanja na teden. Plan usposabljanja mora biti (v za to prilagojenem Sporazumu za namen poučevanja in usposabljanja) v naprej potrjen. Učitelji se morajo že ob prijavi odločiti kateri tip mobilnosti bodo izvedli.

 

Finančna pomoč za mobilnost učiteljev se določi glede na število dni in državo mobilnosti (podrobnosti so v razpisu), a je omejena na največ 6 dni. Zaposlenemu se izplačajo dejanski stroški mobilnosti.

 

Izpolnjeno prijavo za mobilnost osebja z namenom poučevanja (in usposabljanja) dostavite mag. Kseniji Rozman najkasneje do srede, 18. 7. 2018.

 

Razpis in prijavna dokumentacija:

 


Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen usposabljanja v okviru programa Erasmus+ za 2018/2019

Objavljeno: JUNIJ 2018

 

Univerza v Ljubljani je objavila Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen usposabljanja v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2018/2019. Mobilnost osebja za namen usposabljanja (Staff Mobility for Training - STT) se nanaša na mobilnost osebja visokošolskih institucij z namenom lastnega usposabljanja (usposabljanje v tujini, izobraževalni obiski na delovnem mestu, opazovanje delovnih procesov in podobno).

 

Mobilnost zaposlenih mora trajati najmanj 2 delovna dneva do največ 2 meseca, v kar ni zajet čas potovanja (do 2 dni). Finančna pomoč za mobilnost osebja se določi glede na število dni in državo mobilnosti (podrobnosti so v razpisu), a je omejena na največ 6 dni. Zaposlenemu se izplačajo dejanski stroški.

 

Izpolnjeno prijavo za mobilnost osebja z namenom usposabljanja dostavite mag. Kseniji Rozman najkasneje do srede, 18. 7. 2018.

 

Razpis in prijavna dokumentacija: