RAZPIS ZA IZMENJAVE DOKTORSKIH ŠTUDENTOV V OKVIRU PROGRAMA CEEPUS V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018

Objavljeno: SEPTEMBER 2017

 

UL FRI je vključena v program CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies - srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev), in sicer v mrežo »CIII-HU-0019-13-1718 - International Cooperation in Computer Science«, kjer sodelujejo visokošolske institucije iz Avstrije, Bolgarije, Češke, Hrvaške, Madžarske, Makedonije, Romunije, Slovaške, Slovenije in Srbije.

 

Za študijsko leto 2017/2018 so bile v programu naši fakulteti odobrene enomesečne izmenjave za 4 doktorske študente (po en doktorski študent na enomesečni izmenjavi na posamezni tuji instituciji).

 

Za doktorske študente UL FRI je izmenjava možna na naslednjih visokošolskih institucijah:

 

Seznam vseh institucij, ki sodelujejo v mreži, dobite na spletni strani CEEPUS, če izberete študijsko leto 2017/2018, državo SI, Univerzo v Ljubljani ter nato v seznamu mrežo CIII-HU-0019-13-1718 (International Cooperation in Computer Science).

 

Pogoji posameznih držav glede štipendij, nastanitev in zdravstvenega varstva so dostopni na uradni strani programa CEEPUS (s klikom na zastavo izbrane države).

 

Prijave za štipendije za izmenjave znotraj mreže potekajo v celoti preko uradne strani programa CEEPUS. Navodila za prijavo so dostopna na strani programa CEEPUS.

 

Rok za oddajo prijav za štipendije za izmenjave za poletni semester študijskega leta 2017/2018 je 15. 10. 2017.

 

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj študent priloži prijavo za izmenjavo, predviden študijski program ter motivacijsko pismo. Vlogo bo obravnavala Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge je do vključno 15. 10. 2017.

 


 

Naknadni razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ za poletni semester študijskega leta 2017/2018

Objavljeno: SEPTEMBER 2017

 

Univerza v Ljubljani je objavila naknadni Razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2017/2018. Naknadno prijavo na razpis lahko oddajo študenti, ki bi želeli opravljati študijsko izmenjavo v poletnem semestru študijskega leta 2017/2018 in se na prvotni razpis niso prijavili. Študenti UL FRI lahko del svojih študijskih obveznosti opravite na eni od partnerskih institucij UL FRI. V ta namen UL FRI objavlja razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2017/2018.

Prijave v skladu z razpisom mora študent oddati po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si ali osebno na recepciji dekanata UL FRI.

 

Rok za prijavo na razpis je 8. 10. 2017.

 

Razpisna dokumentacija:


Navodila za prijavo:

Prijava za študente UL FRI poteka v dveh korakih: izpolnjevanje spletne prijavnice in oddaja vloge po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si ali osebno na recepciji dekanata UL FRI. V prvem koraku izpolnite spletno prijavo, ob zaključku katere boste po elektronski pošti prejeli izpolnjeno prijavnico v obliki dokumenta pdf. Dokument (prijavnico) natisnete, podpišete ter pripravite motivacijsko pismo z morebitnimi prilogami. V drugem koraku vso pripravljeno dokumentacijo oddate po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si ali osebno na recepciji dekanata do zgoraj predpisanega roka.