Razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ MEDNARODNA KREDITNA MOBILNOST za študijsko leto 2019/2020

 

Objavljeno: APRIL 2019

 

V okviru programa Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost lahko študenti UL FRI del svojih študijskih obveznosti opravite na eni od partnerskih institucij UL FRI, in sicer na University of Banja Luka, Faculty of Electrical Engineering, Bosna in Hercegovina.

 

V študijskem letu 2019/2020 lahko v okviru tega programa na University of Banja Luka izvedete enosemestrsko študijsko izmenjavo. Na razpis se lahko prijavijo tudi študenti, ki bi želeli v času trimesečne izmenjave na tuji instituciji pripravljati zaključno nalogo (tj. priprava diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog).

 

V ta namen UL FRI objavlja razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost za študijsko leto 2019/2020.

 

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis.

 

Rok za prijavo na razpis v informacijskem sistemu Studis je do vključno 24. 4. 2019.

 

Razpisna dokumentacija:

 

Navodila za prijavo:

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis, v katerem odda prošnjo za prijavo na študijsko izmenjavo. Prošnji mora obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).