Razpis za študijske izmenjave in praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2018/2019

Objavljeno: NOVEMBER 2017

 

V okviru programa Erasmus+ lahko študenti UL FRI del svojih študijskih obveznosti opravite na eni od partnerskih institucij UL FRI, saj se v okviru tega programa izvajajo Erasmus študijske izmenjave in praktično usposabljanje. V ta namen UL FRI objavlja razpis za študijske izmenjave in praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2018/2019.

 

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis.

 

Rok za prijavo na razpis v informacijskem sistemu Studis je do vključno 22. 12. 2017. V primeru oddaje prijavnega obrazca iz priloge tega razpisa je rok za oddajo 22. 12. 2017 do 12. ure po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si ali osebno na recepciji dekanata UL FRI.

 

Razpisna dokumentacija:


Navodila za prijavo:

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis, v katerem odda prošnjo za prijavo na študijsko izmenjavo oziroma praktično usposabljanje v tujini. Prošnji mora obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

 

V primeru, ko informacijski sistem Studis študentu ne omogoča oddaje prošnje za prijavo na študijsko izmenjavo oziroma praktično usposabljanje, lahko kandidat izjemoma izpolni prijavni obrazec iz priloge tega razpisa. Prijavnemu obrazcu mora obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

 


 

Razpis za študijske obiske visokošolskih učiteljev na univerzah v ZDA v letu 2018

Objavljeno: OKTOBER 2017

 

Univerza v Ljubljani je objavila Razpis za študijske obiske visokošolskih učiteljev v koledarskem letu 2018 na univerzah v ZDA, s katerimi Univerza sodeluje na podlagi meduniverzitetnih sporazumov (gre za sporazume, ki niso Erasmus+ bilateralni sporazumi).

 

V okviru tega razpisa je možen obisk naslednjih institucij v ZDA:

 

Kandidati se lahko prijavijo za obisk na eno gostujočo institucijo in največ za 30 dni.

 

Izpolnjeno prijavno dokumentacijo, ki je navedena v razpisu, dostavite mag. Kseniji Rozman najkasneje do 18. 12. 2017.

 

Razpis in prijavna dokumentacija: