Naknadni razpis za praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2019/2020

 

Objavljeno: OKTOBER 2019

 

Univerza v Ljubljani je objavila naknadni Razpis za praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2019/2020. Upravičeno obdobje tega razpisa je od 1. 11. 2019 do 30. 9. 2020. Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno od najmanj 2 meseca do največ 12 mesecev.

 

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis.

 

Rok za prijavo na razpis v informacijskem sistemu Studis je do vključno 23. 10. 2019.

 

Razpisna dokumentacija:

 

Navodila za prijavo:

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis, v katerem odda prošnjo za prijavo na praktično usposabljanje v tujini. Prošnji mora obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

 


 

 

RAZPIS ŠTIPENDIJ SLOVAŠKE VLADE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

 

Objavljeno: AVGUST 2019

 

Slovaška vlada razpisuje štipendije za študijsko leto 2019/2020 za izmenjave:

 • študentov na 2. in 3. stopnji,
 • učiteljev in
 • raziskovalcev.

 

Rok za prijavo je 31. 10. 2019 do 16.00.

 

Razpis, vse informacije kakor tudi elektronske prijave potekajo preko spletne strani Programme Terms and Conditions for foreign applicants (incoming)

 

Dokončen izbor kandidatov je v pristojnosti Slovaške.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis za izmenjavo, morajo poleg elektronske prijave v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (2.3 Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj priložijo tudi dokumentacijo, ki jo zahteva razpis, navedejo inštitucijo, na katero želijo oditi, priložijo predviden študijski program ter motivacijsko pismo. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve oz. Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 31. 10. 2019.

 


 

 

PODALJŠAN ROK PRIJAVE: RAZPIS ZA MOBILNOST OSEBJA ZA POUČEVANJE V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ MKM V 2019/2020

 

Objavljeno: JULIJ 2019

 

V okviru programa Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost in v obsegu od Nacionalne agencije pridobljenih sredstev za obdobje 2018 - 2020 Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani objavlja interni razpis za mobilnost osebja z namenom poučevanja (STA) ali poučevanja in usposabljanja (STAT) na gostujoči instituciji:

 

Trajanje mobilnosti je en teden (minimalno 5 dni na gostujoči instituciji), mobilnost pa mora biti zaključena najkasneje do 31. julija 2020. Na voljo je eno mesto na gostujoči instituciji.

 

V okviru mobilnosti z namenom poučevanja (STA) mora zaposleni opraviti najmanj 8 pedagoških ur, v okviru mobilnosti z namenom poučevanja in usposabljanja (STAT) pa najmanj 4 pedagoške ure.

 

Izbranemu kandidatu se iz programa Erasmus+ sofinancira dejanske stroške mobilnosti, a le do višine 180 € za stroške poti ter do 180 € za stroške bivanja na dan za največ 7 dni (5 dni na gostujoči instituciji in 2 dneva za pot). Urejeno je tudi zdravstveno zavarovanje za čas mobilnosti ter povrnjeni stroški za pridobitev vize.

 

V prijavi na ta razpis mora zaposleni predložiti naslednje:

 • izpolnjeno prijavnico,
 • motivacijsko pismo, v katerem obrazloži tudi trajnost njegovega sodelovanja z gostujočo institucijo,
 • predviden program poučevanja oziroma poučevanja in usposabljanja na tuji instituciji.

 

Okviren termin in program obiska mora imeti kandidat že ob prijavi tudi potrjen s strani gostujoče institucije (lahko potrditev po e-pošti).

 

Prijave sprejema mag. Ksenija Rozman, pošljete pa jih lahko tudi po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Rok za prijave je do zapolnitve prostega mesta oziroma najkasneje do vključno torka, 31. 3. 2020.

 

Za dodatne informacije in pojasnila se lahko obrnete na mag. Ksenijo Rozman.

 


 

PODALJŠAN ROK PRIJAVE: RAZPIS ZA MOBILNOST DOKTORSKIH ŠTUDENTOV V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ MKM V 2019/2020

 

Objavljeno: JULIJ 2019

 

V okviru programa Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost in v obsegu od Nacionalne agencije pridobljenih sredstev za obdobje 2018 – 2020 Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani objavlja interni razpis za mobilnost doktorskih študentov z namenom študija (SMS) v študijskem letu 2019/2020 na naslednjih partnerskih institucijah:

 

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje za izmenjavo:

 • v celotnem času študija v tujini ima aktiven status študenta na UL FRI;
 • bo v akademskem letu 2019/2020 vpisan najmanj v drugi letnik doktorskega študija (tretja stopnja študija) na UL FRI.

 

Izbranemu kandidatu se iz programa Erasmus+ sofinancira stroške mobilnosti do višine 700 € mesečno za stroške bivanja ter stroške poti do 820 € za Albany, do 275 € za Novi Sad in do 180 € za Banja Luko. Urejeno je tudi zdravstveno zavarovanje za čas mobilnosti ter povrnjeni stroški za pridobitev vize.

 

V prijavi na ta razpis mora doktorski študent predložiti naslednje:

 • izpolnjeno prijavnico,
 • motivacijsko pismo (na najmanj eni in največ dveh straneh),
 • predviden program dela na gostujoči instituciji (seznam predmetov, ki jih bo opravljal, ali program dela v okviru doktorske disertacije).

 

Ob prijavi mora imeti kandidat dogovorjeno okvirno obdobje mobilnosti in program dela (lahko potrditev mentorja na gostujoči instituciji po e-pošti).

 

Prijave sprejemamo po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si ali jih dostavite mag. Kseniji Rozman. Rok za prijave je do zapolnitve prostih mest oziroma najkasneje do vključno torka, 31. 3. 2020.

 

Na podlagi prejetih prijav bo komisija na UL FRI izbrala kandidata za mobilnost ter o izboru obvestila kandidata po elektronski pošti najkasneje en mesec po oddaji prijave. Merila za izbor kandidatov so dosedanji študijski uspeh, motivacijsko pismo (upošteva se tudi znanje ustreznega tujega jezika) ter predviden program dela v času izmenjave. Končno odločitev o sprejemu kandidata na izmenjavo bo podala gostujoča institucija.

 

Za dodatne informacije in pojasnila se lahko obrnete na mag. Ksenijo Rozman.