RAZPIS ŠTIPENDIJ SLOVAŠKE VLADE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

 

Objavljeno: MAREC 2018

 

Slovaška vlada razpisuje štipendije za študijsko leto 2018/2019 za izmenjave:

  • študentov na 2. in 3. stopnji,
  • učiteljev in
  • raziskovalcev.

 

Rok za prijavo je 30. 4. 2018 do 16.00.

 

Razpis, vse informacije kakor tudi elektronske prijave potekajo preko spletne strani Programme Terms and Conditions for foreign applicants (incoming)

 

Dokončen izbor kandidatov je v pristojnosti Slovaške.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis za izmenjavo, morajo poleg elektronske prijave v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (2.3 Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj priložijo tudi dokumentacijo, ki jo zahteva razpis, navedejo inštitucijo, na katero želijo oditi, priložijo predviden študijski program ter motivacijsko pismo. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve oz. Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 30. 4. 2018.