RAZPIS ZA MOBILNOST OSEBJA NA UNIVERZO KNU V JUŽNI KOREJI

Objavljeno: DECEMBER 2018

 

V okviru programa Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost in v obsegu od Nacionalne agencije pridobljenih sredstev za obdobje 2017 - 2019 Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani objavlja interni razpis za mobilnost osebja z namenom poučevanja (STA) ali poučevanja in usposabljanja (STAT) ali usposabljanja (STT) na Kyungpook National University, College of IT Engineering, Južna Koreja. Trajanje mobilnosti je najmanj 5 dni, mobilnost pa mora biti zaključena najkasneje do 31. julija 2019. Na voljo sta dve mesti.

 

V okviru mobilnosti z namenom poučevanja (STA) mora zaposleni opraviti najmanj 8 pedagoških ur, v okviru mobilnosti z namenom poučevanja in usposabljanja (STAT) pa najmanj 4 pedagoške ure. Mobilnost z namenom usposabljanja (STT) je namenjena predvsem zaposlenim, ki se ne morejo prijaviti na mobilnost STA (niso učitelji ali asistenti).

 

Izbranim kandidatom se iz programa Erasmus+ sofinancira dejanske stroške mobilnosti, a le do višine 1.100 € za stroške poti ter do 160 € za stroške bivanja na dan za največ 5 dni. Urejeno je tudi zdravstveno zavarovanje za čas mobilnosti. Trajanje mobilnosti je skupaj 5 dni na gostujoči instituciji (dodatnih dni za pot ali dodatnih dni na tuji instituciji sofinanciranje ne krije).

 

V prijavi na ta razpis mora zaposleni predložiti naslednje:

  • izpolnjeno prijavnico,
  • motivacijsko pismo, v katerem obrazloži tudi trajnost njegovega sodelovanja z gostujočo institucijo,
  • predviden program poučevanja oziroma usposabljanja.

 

Prednost bodo imeli kandidati, ki bodo imeli termin in program obiska potrjen s strani gostujoče institucije (lahko potrditev po e-pošti). Prednost bodo imeli tudi kandidati, ki se prijavljajo na mobilnost STA oz. STAT.

Prijave sprejemamo v Mednarodni pisarni (mag. Ksenija Rozman) ali po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Rok za prijave je do vključno srede, 16. 1. 2019.

 

Na podlagi prejetih prijav bo komisija na UL FRI izbrala kandidate za mobilnost ter o izboru obvestila kandidate po elektronski pošti najkasneje do 25. 1. 2019. Merila za izbor kandidatov so dosedanji akademski dosežki kandidata (pri prijavi na STA/STAT) oz. uspešnost pri delu (pri prijavi na STT), predviden program poučevanja oz. usposabljanja, trajnost sodelovanja ter motivacijsko pismo.

Za dodatne informacije in pojasnila se lahko obrnete na Mednarodno pisarno.

 


 

Razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ MEDNARODNA KREDITNA MOBILNOST za študijsko leto 2019/2020

 

Objavljeno: NOVEMBER 2018

 

V okviru programa Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost lahko študenti UL FRI del svojih študijskih obveznosti opravite na eni od partnerskih institucij UL FRI. V študijskem letu 2019/2020 lahko v okviru tega programa izvedete enosemestrsko študijsko izmenjavo na naslednjih institucijah:

  • Univerza v Novem Sadu, Srbija (University of Novi Sad, možnost prijave na dve fakuklteti: Faculty of Sciences ali Faculty of Technical Sciences) in
  • Univerza v Banja Luki, Bosna in Hercegovina (University of Banja Luka, Faculty of Electrical Engineering).

V ta namen UL FRI objavlja razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost za študijsko leto 2019/2020.

 

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis.

 

Rok za prijavo na razpis v informacijskem sistemu Studis je do vključno 10. 1. 2019.

 

Razpisna dokumentacija:

 

Navodila za prijavo:

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis, v katerem odda prošnjo za prijavo na študijsko izmenjavo oziroma praktično usposabljanje v tujini. Prošnji mora obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

POZOR: Prijava na ta razpis je skupna s prijavo na razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ (tj. institucije iz EU, EGP, Turčije, Makedonije). Tako lahko v prijavi obe instituciji tega razpisa kombinirate z institucijami razpisa za Erasmus+ izmenjave (glej spodnji razpis). V prijavi izberete do 5 institucij, ki jih razvrstite po prioriteti.

 


 

Razpis za študijske izmenjave in praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2019/2020

Objavljeno: NOVEMBER 2018

 

V okviru programa Erasmus+ lahko študenti UL FRI del svojih študijskih obveznosti opravite na eni od partnerskih institucij UL FRI, saj se v okviru tega programa izvajajo Erasmus študijske izmenjave in praktično usposabljanje. V ta namen UL FRI objavlja razpis za študijske izmenjave in praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2019/2020.

 

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis.

 

Rok za prijavo na razpis v informacijskem sistemu Studis je do vključno 10. 1. 2019. V primeru oddaje prijavnega obrazca iz priloge tega razpisa je rok za oddajo 10. 1. 2019 do 12. ure po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si ali osebno na recepciji dekanata UL FRI.

 

Razpisna dokumentacija:


Navodila za prijavo:

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis, v katerem odda prošnjo za prijavo na študijsko izmenjavo oziroma praktično usposabljanje v tujini. Prošnji mora obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

 

V primeru, ko informacijski sistem Studis študentu ne omogoča oddaje prošnje za prijavo na študijsko izmenjavo oziroma praktično usposabljanje, lahko kandidat izjemoma izpolni prijavni obrazec iz priloge tega razpisa. Prijavnemu obrazcu mora obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).