• Razpis volitev v študentski svet FRI
Objave

!!! Razpisane so ponovljene volitve v ŠS FRI. Sklep in nov razpis v NOVI OBJAVI Z DNE 1. 12. 2021. !!!

 

Razpisane so volitve v Študentski svet Fakultete za računalništvo in informatiko (ŠS FRI).


Študentski svet FRI predstavlja študente v strukturi in organih FRI, kjer zastopa mnenja in interese vseh študentov fakultete. Člane študentskega sveta volijo študenti posameznih letnikov posameznih smeri študija.

 

Študentski svet FRI sestavlja dvajset članov. Sestavljajo ga po en predstavnik vsakega letnika vseh študijskih smeri na vseh treh stopnjah študija na Fakulteti za računalništvo in informatiko (11 predstavnikov za prvo stopnjo, 4 predstavniki za drugo in 1 predstavnik za tretjo), na preostala štiri mesta so lahko izvoljeni kandidati vseh programov, letnikov ter smeri.

 

Razpis volitev v ŠS FRI za študijsko leto 2021/2022 je javno objavljen 22. 10. 2021 na oglasni deski v avli fakultete in na spletni strani fakultete: RAZPIS.

 

Kandidati morajo izpolniti kandidacijski list, ki se nahaja poleg volilne skrinjice v avli FRI, in ga oddati v volilno skrinjico do petka, 29. 10. 2021, do 13. ure.

 

Volitve bodo izvedene preko sistema Simply Voting v ponedeljek, 15. 11. 2021.

 

Člani volilnega odbora so:

  • Predsednik: David Preininger
  • Član: Denis Derenda Cizel
  • Član: Gašper Rataj