• Naknadni razpis za študijske izmenjave Erasmus+ za poletni semester 2017-18
Objave

Univerza v Ljubljani je objavila naknadni Razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2017/2018. 


Naknadno prijavo na razpis lahko oddajo študenti, ki bi želeli opravljati študijsko izmenjavo v poletnem semestru študijskega leta 2017/2018 in se na prvotni razpis niso prijavili. Študenti UL FRI lahko del svojih študijskih obveznosti opravite na eni od partnerskih institucij UL FRI. V ta namen UL FRI objavlja razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2017/2018.

Prijave v skladu z razpisom mora študent oddati po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si ali osebno na recepciji dekanata UL FRI.

 

Rok za prijavo na razpis je 8. 10. 2017.

 

Več informacij o razpisu na: https://www.fri.uni-lj.si/sl/trenutni-razpisi