Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani (UL FRI) in Joint Research Centre - JRC Ispra, Italija, vabita k prijavi na razpis za doktorsko usposabljanje na področjih varnosti interneta stvari (IoT) in biometrije. Dve leti raziskovalnega usposabljanja bo kandidat preživel v JRC v Italiji, preostali del raziskovanja pa bo potekal na UL FRI.

 

Raziskovalni področji


Varnost interneta stvari (mentorja: dr. Veljko Pejović in mentor iz JRC):

  • uporaba in razvoj metod strojnega učenja za analizo senzorskih podatkov in prometa brezžičnega omrežja z namenom sledenja aktivnostim in interakcijam v pametnem okolju, profiliranju uporabnikov ter sklepanja o zasebnih in občutljivih informacijah,
  • razvoj tehnik za identifikacijo varnostnih groženj in izvajanje protiukrepov za zagotavljanje varnosti,
  • zasnova sistema za prilagajanje varnostnih politik v pametnih napravah.


Biometrija (mentorja: dr. Peter Peer in mentor iz JRC):

  • reševanje izzivov razpoznave v nenadzorovanih okoljih,

  • uporaba lokalnih opisnikov in konvolucijskih nevronskih mrež,

  • osredotočanje na nadzorne scenarije in forenzične raziskave,

  • izvajanje raziskav na področju deidentifikacije in detekcije prevar.


Razpisano mesto doktorskega usposabljanja pokriva šolnino in plačilo za raziskovalno delo v JRC (približno 2.200 EUR na mesec) ter zagotavlja mesto raziskovalca na UL FRI (približno 1.000 EUR na mesec, kandidate pa spodbujamo, da sodelujejo tudi pri poučevanju).


Dodatne informacije o razpisanem doktorskem usposabljanju in praksah so na voljo v naslednji PDF datoteki:

 

Prijava

 

Rok za prijavo je 3. avgust 2019.

Besedilo razpisa: Call for Collaborative Doctoral Programme

Prijavnica: Application form

Poleg prijave na doktorsko usposabljanje mora kandidat obvezno oddati tudi prijavo za vpis na doktorski program UL FRI Računalništvo in informatika: Doktorski program. Rok je 3. junij 2019.

 

kontakt

 

Za več informacij o programu usposabljanja kontaktirajte doc. dr. Veljka Pejovića.

Za več informacij o prijavnem postopku kontaktirajte Mednarodno pisarno FRI.