Prikaži le:
Prikaži vse laboratorije
Raziskovalno delo v laboratoriju je osredotočeno na razvoj adaptivnih algoritmov za potrebe mehkega računanja in podatkovnega rudarjenja in na načrtovanje računalniških sistemov. Smo aktivni pri načrtovanju hitrih in energijsko učinkovitih aritmetičnih vezij, pri programiranju časovno zahtevnih algoritmov na GPE in pri učinkoviti izrabi heterogenih sistemih. Razvijamo tudi pametna brezžična senzorska omrežja, ki jih poskušamo izboljšati s prepletanjem računalniških procesov. Rezultati našega dela so vključeni v številne izdelke po vsem svetu.
Raziskovalna področja:
Sistemi in mreže
Strojno učenje in umetna inteligenca
Laboratorij za bioinformatiko se ukvarja s podatkovno analitiko, strojnim učenjem in zlivanjem podatkov. Razvite tehnike uporablja predvsem v bioinformatiki (odtod tudi ime): raziskuje pristope umetne inteligence za iskanje odgovorov na vprašanja s področja sistemske biologije, funkcijske genomike in biomedicine. Laboratorij razvija tudi programsko opremo, kot je Orange (http://orange.biolab.si) za analizo in vizualizacijo podatkov ter dictyExpress (http://dictyexpress.biolab.si) za analizo genske ekspresije.
Raziskovalna področja:
Računska biologija
Strojno učenje in umetna inteligenca
V LKM raziskujemo področja podatkovnega rudarjenja, nevronskih mrež, umetne inteligence, analize velikih podatkovnih baz, analize podatkovnih tokov, večina raziskav pa zajema strojno učenje. Razvijamo in uporabljamo nove pristope in algoritme za modeliranje podatkov na različnih področjih. Sodelujemo z zdravniki, farmacevti, biologi ter strokovnjaki na področju športa. Naša raziskovalna podpodročja so modeliranje numeričnih, simbolnih, slikovnih, tekstovnih in prostorskih podatkov, medicinska diagnostika in prognostika, generiranje delno umetnih podatkov, itd.
Raziskovalna področja:
Strojno učenje in umetna inteligenca
V laboratoriju se ukvarjamo z raziskavami na področju podatkovnih tehnologij, ki vključujejo zajem, integracijo, analizo in vizualizacijo podatkov. Posebne ekspertize imamo na področju analize omrežij, zajema, iskanja in ekstrakcije podatkov s spleta, ipd. V sodelovanju z industrijskimi partnerji smo razvili številne prototipe in nove tehnologije. Pred leti smo ustanovili podjetje, ki je danes vodilno slovensko podjetje na področju detekcije goljufij v zavarovalništvu. Za svoje delo in prenos znanja v gospodarstvo smo prejeli več nagrad in priznanj.
Raziskovalna področja:
Programsko inženirstvo in informatika
Strojno učenje in umetna inteligenca
V laboratoriju se ukvarjamo s sistemi, ki uporabljajo vid za zaznavanje okolja in interakcijo z njim. Primeri takšnih sistemov so mobilni roboti, inteligentna okolja itd. Imamo izkušnje z vizualnim sledenjem predmetom, z detekcijo in kategorizacijo predmetov, z inkrementalnim učenjem na osnovi vizualne informacije, s sistemi za interakcijo med človekom in strojem. Te izkušnje smo osvojili v sodelovanju z mnogimi raziskovalnimi partnerji iz Evrope in ZDA v okviru dela na mnogih evropskih, nacionalnih ter industrijskih projektih.
Raziskovalna področja:
Strojno zaznavanje in multimedija
Strojno učenje in umetna inteligenca
Laboratorij izvaja raziskave iz naslednjih področij: strojno učenje (posebej argumentirano strojno učenje – ABML, induktivno logično programiranje, robotsko učenje), kvalitativno sklepanje z aplikacijami v robotiki (planiranje, učenje za planiranje), aplikacije strojnega učenja v medicini, inteligentni poučevalni sistemi (za programiranje in igranje iger, avtomatsko generiranje namigov, avtomatsko ocenjevanje težavnosti problemov za ljudi).
Raziskovalna področja:
Strojno učenje in umetna inteligenca