• CARE-MI - Cardio repair european multidisciplinary initiative
Naročnik: Evropska komisija ( CARE-MI )
Tip projekta: Evropski projekti
Trajanje projekta: 2010 - 2015
  • Opis

Ishemične bolezni srca so trenutno največji posamični vzrok smrti v Evropi in ostalem razvitem svetu. Po akutnem srčnem infarktu (ang. AMI - Acute Myocardial Infarction) se srčno mišično tkivo odraslega človeka ne obnovi ampak odmre, kar postopoma privede do kronične odpovedi srca (ang. CHF - Chronic Heart Failure) in smrti. Nedavne raziskave so pokazale prisotnost zarodnih srčnih celic v odraslem tkivu, ki so sposobne regeneracije srčne mišice vendar niso aktivne.

V projektu se ukvarjamo s klinično implementacijo novih raziskav, ki kažejo na sposobnost regeneracije srčne mišice. Razvili in preverili bomo terapije za regeneracijo miokarda, s katerimi bomo lahko aktivirali delovanje srčnih zarodnih celic, jih namnožili v zadostni količini ter sprožili njihovo diferenciacijo v različna tkiva potrebna za obnovo. Hkrati morajo biti te terapije cenovno ugodne v smislu proizvodnih stroškov zdravila, hitro in širše dostopne (zdravilo naj bo moč preprosto shraniti in hitro uporabiti s karseda majhnimi stroški), preproste za uporabo in skladne s trenutnimi kliničnimi standardi za oskrbo po akutnem srčnem infarktu, vključno z zelo razširjeno intervencijo perkutane transluminalne koronarne angioplastike (ang. PTCA - percutaneous transluminal coronary angioplasty).

FRI sodeluje pri razvoju bioinformatičnih orodij in nudi analitično podporo ostalim partnerjem projekta. Naša ekspertiza vključuje analizo podatkov iz mikromrež DNA o ekspresiji genov, analizo obogatenosti pripisov funkcije diferencialno izraženih genov, gradnjo genskih in signalnih mrež, primerjalno fenomiko, odkrivanje biomarkerjev, metode za določanje stanja razvoja celic na podlagi ekspresije genov, analizo zaporedja DNA, vključno z odkrivanjem in napovedovanje tarč miRNA.

Več o projektu si lahko preberete tudi na spletni strani projekta CARE-MI (http://www.caremiproject.eu/) ali na strani Evropske komisije (http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_PROJ_EN&ACTION=D&DOC=38&CAT=PROJ&QUERY=012714dcb383:73bf:50093917&RCN=94265).

  • Logo
Logo