• Metode za rudarjenje obsežnih genomskih podatkov posamičnih celic z računskimi in vizualizacijskimi pristopi
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Tip projekta: Bilaterarni projekti
Trajanje projekta: 2018 - 2021