Povezave
Spletna stran
as. dr. Martin Stražar
Raziskovalec
E: martin.strazar@fri.uni-lj.si
Prostor: R3.20-LB
Opis

Sem študent doktorskega študija FRI in raziskovalec v Laboratoriju za bioinformatiko. Raziskovalno delujem na področjih strojnega učenja, bioinformatike in računske biologije. Natančneje, zanimajo me učenje iz več podatkovnih virov, jedrne metode (ang. kernel methods) in matrična faktorizacija, pri čemer se osredotočam na računsko zahtevnost in razumljivost modelov. Slednje igra bistveno vlogo pri problemih z velikimi podatkovnimi zbirkami, kot so interakcije med proteini in RNA ali modeliranje regulatornih genskih omrežij.

Učim pri predmetih Uvod v Bioinformatiko, Testiranje in kakovost, Podatkovno rudarjenje in Osnove programiranja. Pri učenju poskušam študente navdušiti k čim bolj splošnemu razmišljanju in podajam snov na temeljih logike, verjetnostne teorije in linearne algebre.

Sem del ekipe razvijalcev Orange Data Mining in Single cell Orange.

Več