• V5-2122 - Izgradnja in aplikacija analitičnega modela za povečanje blaginje v Sloveniji
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ( V5-2122 )
Tip projekta: Raziskovalni projekti ARRS
Trajanje projekta: 2021 - 2023
  • Opis

Cilji projekta so opredeliti ključne dejavnike za zaostajanje produktivnosti in nematerialne blaginje ter identificirati in razvrstiti učinkovite ukrepe za njihovo izboljšanje. Projektna metodologija vključuje uporabo različnih podatkovnih virov, razvoj lastnih metodoloških orodij in naprednih tehnik analize podatkov. Končni rezultati bodo obsegali primerjalno analizo, model merjenja nematerialne blaginje in priporočila za javne politike. Projekt prispeva k znanosti z analizo determinant blaginje in podatkovno-utemeljenim oblikovanjem ukrepov, hkrati pa prispeva k družbenemu razvoju z naslavljanjem ključnih izzivov prihodnjega razvoja.

UL FRI je sodeloval pri oblikovanju nabora socioekonomskih indeksov, razvoju posebnega dodatka k programskemu sistemu Orange za upravljanje socioekonomskih podatkov ter razvoju analitičnih tehnik za obdelavo podatkov in izluščenje glavnih indeksov, ki vplivajo na blaginjo držav.