• V5-2122 - Izgradnja in aplikacija analitičnega modela za povečanje blaginje v Sloveniji
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ( V5-2122 )
Tip projekta: Raziskovalni projekti ARRS
Trajanje projekta: 2021 - 2023