• Višji prag za sprejem na računalniške študije
Novice

Univerza v Ljubljani je objavila seznam omejitev vpisa v prvi letnik v študijskem letu 2021/2022. Na študijske programe, ki jih izvajamo na Fakulteti za računalništvo in informatiko, je skupno sprejetih 440 kandidatk in kandidatov. Število točk, ki omogoča vpis na želeni študij, je na vseh naših programih z omejitvijo najvišje doslej.


Vsi, ki jih zanima študij na iskanih in aktualnih računalniških študijskih programih, se morajo vsako leto bolj potruditi za vpis. To velja tudi letos, kljub temu da smo na obeh osrednjih in zato največjih programih Računalništvo in informatika po sklepu vlade letos povišali število vpisnih mest za 20 na vsakem. Na univerzitetni študij smo jih od 254 s prvo željo prijavljenih kandidatov lahko sprejeli 172, za vpis so morali doseči vsaj 77 točk (lani je bila omejitev 75). Na visokošolski program, kamor se je prijavilo 262 kandidatov s prvo željo, smo jih sprejeli 167. Prvič je omejitev presegla 80 točk, tako da so za vpis letos morali doseči kar 81 točk (lani 79,8).

 

Še višji je prag za vpis na interdisciplinarnih programih Računalništvo in matematika ter Multimedija, ki sta sicer manjša od zgoraj omenjenih matičnih programov. Na računalništvo in matematiko smo sprejeli 40 kandidatov (od 54 s prvo željo), doseči pa so morali vsaj 88 točk, za vpis na multimedijo pa je moralo 30 sprejetih kandidatov (od kar 59 s prvo željo) zbrati vsaj 85 točk.

 

Študijski program Razpis Prijave* Sprejeti Omejitve
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA UN 170 254 172 minimum je 77 točk
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA VŠ 165 262 167 minimum je 81 točk
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA VŠ (izredni) 16 11 15 brez omejitve
RAČUNALNIŠTVO IN MATEMATIKA UN 40 56 40 minimum je 88 točk
MULTIMEDIJA UN 30 59 30 minimum je 85 točk
UPRAVNA INFORMATIKA UN 25 16 16 brez omejitve

*Prijave s prvo željo

 

Omejitve vpisa ni le za plačljiv izredni študij na visokošolskem programu Računalništvo in informatika, kamor smo na 16 razpisanih mest sprejeli 15 kandidatov, ter za interdisciplinarni študij Upravna informatika, kamor se je na 25 mest prijavilo 16 kandidatov, ki so bili tudi sprejeti.

 

Vse zgoraj navedene številke veljajo za vpisna mesta za državljane Slovenije in EU. Podatki o vpisu tujcev izven EU, za katere je namenjenih še dodatnih 10 % vpisnih mest, bodo znani konec avgusta.

 

Na še prosta mesta in morebitno dodatno sproščena mesta na programih z omejitvijo se bo mogoče prijaviti v drugem prijavnem roku med 20. in 27. avgustom.

 

Vpisni postopek letos le elektronskO

Vpisni postopek bo letos v celoti potekal elektronsko. Fakulteta bo vse sprejete kandidate in kandidatke k vpisu pozvala prek elektronske pošte, ki ste jo navedli ob oddaji prijave za vpis. Postopek vpisa je opisan na spletni strani Vpis v 1. letnik.