• Razpis za dve asistentski mesti na FRI
Objave

Fakulteta za računalništvo in informatiko razpisuje dve asistentski mesti za nedoločen čas od predvidoma 1. 10. 2019 dalje, s polnim delovnim časom, s trimesečno poskusno dobo. 


Delovne naloge:

a) vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

b) sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in  pri drugih pedagoških aktivnostih,

c) sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

d) nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

e) sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

g) opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

Rok za prijavo je 1. 9. 2019.

 

Pogoji za opravljanje dela in postopek prijave so opisani v besedilu razpisa.