• Prepoved zbiranja na univerzi in zapiranje študentskih domov
Objave

Vlada RS je v petek, 23. 10. 2020, sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.


Začasna prepoved zbiranja študentov na fakulteti

 

Univerze in samostojni visokošolski zavodi se zapirajo za vse dejavnosti, kjer je potrebna fizična prisotnost študentov.

 

Prepoved zbiranja ljudi ne velja za javne uslužbence, zaposlene v teh zavodih in posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na primer podjemne ali avtorske pogodbe) ter za člane organov teh zavodov.

 

Zavodi morajo pri izvajanju dejavnosti upoštevati priporočene smernice ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

 

Odlok se začne uporabljati v ponedeljek, 26. 10. 2020. Strokovno utemeljenost ukrepov iz odloka bo Vlada Republike Slovenije presojala vsakih sedem dni, z možnostjo njihovega podaljšanja, spremembe ali odprave, upoštevajoč aktualno epidemiološko sliko v državi.

 

Zapiranje študentskih domov

 

Odlok zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 med drugim začasno prepoveduje zbiranje ljudi tudi v dijaških in študentskih domovih; pri slednjih z nekaterimi izjemami, in sicer:

  • v študentskih domovih lahko ostanejo študenti, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu, študentske družine in študenti tujci ter gostujoči profesorji, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča.

 

Na podlagi 16. člena Zakona o državni upravi in Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh je MIZŠ določilo začasno spremembo namembnosti Javnega zavoda Študentski dom Ljubljana, ki omogoča uporabo objektov za nastanitvene objekte za osebe, ki opravljajo za državo pomembne naloge (npr. naloge v klicnih centrih, pomoč v zdravstvenih ustanovah, v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ipd).