• Potrebe po IT kadru rastejo, število mest za študij pada
Novice

Digitalna strategija države predvideva vse večje potrebe po računalniških kadrih, ki jih že sedaj primanjkuje v zasebnem in javnem sektorju. Po podatkih Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) bi vsako leto potrebovali 6.000 novih strokovnjakov, vendar jih ne izobrazimo niti pol toliko. Ukrepi vlade te težave ne naslavljajo, saj se financiranje izobraževanja teh profilov zmanjšuje. Naslednje leto bo na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani vpisnih mest 50 manj, ker je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije že po dveh letih ukinilo financiranje povečanega vpisa v programe računalništva in informatike, ki je deloma omililo razkorak med številom izobraženih kadrov in potrebami v državi.
 


Na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, ki izobrazi večji del visoko kvalificiranega kadra s področja računalništva, je študij 1. oktobra letos začelo 417 novih študentov. Računalniško izobrazbo je na fakulteti želelo pridobiti še 220 dijakinj in dijakov, a zanje že letos ni bilo dovolj razpisanih mest. Zmanjševanje financiranja se torej dogaja ob dejstvu, da se mladi zavedajo perspektivnosti področja in se želijo izobraževati za inženirje računalništva in informatike. 

 

Zaradi znižanja financiranja je Senat UL FRI na 23. redni seji, dne 10. 10. 2023, sprejel sklep o zmanjšanju vpisa za skupno 50 mest na študijskih programih računalništva in informatike 1. in 2. stopnje v naslednjem študijskem letu 2024/25.

 

Odzivi medijev: