• Nekoč so v Sloveniji delali računalnike
Novice

V današnjem času, ko v svetu prevladuje računalniška tehnologija, največkrat zasnovana v zahodnih in izdelana v vzhodnih državah, si le malokdo še predstavlja, da je bila tudi Slovenija (kot del Jugoslavije) nekoč zelo aktivna pri njenem razvoju. Da bi rešili slovensko računalniško tehnologijo pred pozabo, so študenti Fakultete za računalništvo in informatiko pod mentorstvom Jurija Miheliča (UL FRI) in Mojce Ferle (Muzej in galerije mesta Ljubljane) pripravili projekt Računalniška dediščina Slovenije (SloRaDe).


Podjetja, kot sta Iskra Delta in Gorenje, so v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja intenzivno razvijala več slovenskih računalnikov s pripadajočo strojno in programsko opremo (Partner, Triglav, Dialog). Podrobnejše informacije o razviti tehnologiji je na spletu dokaj težko pridobiti. Še težje je najti podrobne tehnične specifikacije in povezano literaturo. Poleg vsega pa ti računalniki in pripadajoča oprema fizično skorajda ne obstajajo več. Le peščica se jih skriva na policah zbirateljev in drugih navdušencev, po večini v nedelujočem stanju.

V projektu so se osredotočili na popis obstoječe strojne opreme, arhiviranje programske opreme, pogovore z vpletenimi osebami, digitalizacijo literature in zapis drugih povezanih informacij, ki so trenutno še dostopne. Zbrane informacije so v prečiščeni obliki javno dostopne preko spletnega portala SloRaDe, kjer je objavljen katalog slovenskih računalnikov, zgodovinski pregled razvoja računalništva in intervjuji z inženirji, ki so razvijali računalnike.

Projekt SloRaDe je inovativni projekt za družbeno korist (ŠIPK), ki ga sofinancira Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS. Cilj projektov ŠIPK je okrepitev sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z negospodarskim in neprofitnim sektorjem.