• Dvanajst najvišjih priznanj Univerze v Ljubljani za FRI
Novice

V tednu Univerze v Ljubljani, med 30. 11. in 4. 12., na največji in najstarejši slovenski univerzi obeležujemo 101. obletnico prvega javnega predavanja, proslavljamo uspehe preteklega leta ter čestitamo najboljšim študentom, pedagogom, raziskovalcem ter strokovnemu osebju.


Zaradi epidemioloških razmer letos slavnostne podelitve ne bodo izvedene v živo. Prejemnike najvišjih priznanj Univerze v Ljubljani so zato predstavili na posebni spletni strani Teden Univerze v Ljubljani, kjer je objavljen tudi slavnostni nagovor rektorja prof. dr. Igorja Papiča.

 

Ponosni smo, ker so študenti in zaposleni na FRI prejeli kar 12 častnih nazivov in priznanj.

 

Naziv častni senator Univerze v Ljubljani je prejel prof. dr. Aleš Leonardis.

Prof. dr. Aleš Leonardis je zgradil zelo uspešno akademsko kariero v Sloveniji in tujini. Predaval je 12 predmetov na različnih univerzah, raziskovalno je velik prispevek dal področju računalniškega vida in na Fakulteti za računalništvo in informatiko ustanovil Laboratorij za umetne vizualne spoznavne sisteme. Zadnjih osem let raziskovalno deluje na Univerzi v Birminghamu v Veliki Britaniji in ohranja trdne vezi z Univerzo v Ljubljani, predvsem z gostovanjem mladih sodelavcev ter soorganizacijo izziva Visual Object Tracking.

 

Naziv zaslužni profesor je prejel prof. dr. Viljan Mahnič.

Prof. dr. Vilijan Mahnič je skoraj celotno kariero posvetil delu na Fakulteti za računalništvo in informatiko oz. njenima predhodnicama. Raziskoval je tehnologijo programske opreme informacijskih sistemov in teoretične osnove programskih jezikov ter sodeloval pri razvoju študijske informatike na fakulteti in univerzi. Leta 2000 je ustanovil Laboratorij za tehnologijo programske opreme, ki ga je vodil vse do svoje upokojitve.

 

Priznanje za najodličnejši dosežek Univerze v Ljubljani je prejela skupina sodelavcev Laboratorija za bioinformatiko Fakultete za računalništvo in informatiko, in sicer za razvoj orodja za demokratizacijo podatkovne analitike.

Metode strojnega učenja in umetne inteligence so postale gonilo sprememb, a le redki razumejo osnove znanosti o podatkih. V Laboratoriju za bioinformatiko so razvili okolje za vizualno programiranje Orange, računske tehnike in pedagoške pristope, s katerimi se da vsakemu pojasniti, kaj strojno učenje zmore ter kako ga uporabiti.

 

Zlato plaketo UL posameznikom za izjemne zasluge je prejel izr. prof. dr. Danijel Skočaj.

Izr. prof. dr. Danijel Skočaj je v zadnjih desetih letih veliko prispeval k razvoju Fakultete za računalništvo in informatiko in Univerze v Ljubljani na raziskovalnem, strokovnem in pedagoškem področju. Je vodja Laboratorija za Umetne vizualne spoznavne sisteme, kjer je raziskovalno dejaven zlasti na področju računalniškega vida in robotike. Z javnimi nastopi je veliko prispeval k objektivni javni podobi umetne inteligence v slovenskem prostoru.

 

Zlato plaketo UL skupini je prejela skupina VOT (Visual Object Tracking challenge).

Iniciativa VOT je bila ustanovljena leta 2013 kot odgovor na pomanjkanje standardizacije evalvacijskih protokolov na področju vizualnega sledenja objektov. Vsako leto postavijo nove izzive, rezultate pa predstavijo na eni od glavnih konferenc računalniškega vida. Skupino sestavlja mednarodna ekipa, ki jo vodijo člani Laboratorija za umetne vizualne spoznavne sisteme izr. prof. dr. Matej Kristan, doc. dr. Luka Čehovin Zajc, mag. Alan Lukežič in prof. dr. Aleš Leonardis.

 

Svečano listino mladim visokošolskim učiteljem je prejel doc. dr. Matevž Pesek.

Doc. dr. Matevž Pesek se raziskovalno ukvarja s področjem pridobivanja informacij iz glasbe in kot član Laboratorija za računalniško grafiko in multimedije sodeluje v številnih interdisciplinarnih projektih. Izdelal je spletno platformo Avtolog, ki je posegla na neurejeno stanje trga rabljenih vozil. Za pedagoško delo asistenta je prejel nagrado študentov, z izvajanjem delavnic na Poletnih šolah FRI pa je veliko prispeval k promociji računalništva med mladimi.

 

Prešernovo nagrado za študente je prejel Jaka Šircelj za delo Eksperimentalno ovrednotenje nasprotniških primerov in načinov obrambe.

Jaka Šircelj je v nagrajenem magistrskem delu, ki ga je izdelal pod mentorstvom izr. prof. dr. Danijela Skočaja, obravnaval problem nasprotniških primerov na področju globokega učenja. Razvil je metodologijo za eksperimentalno vrednotenje z uvedbo točnostno-perturbacijskih krivulj ter z analizo velikega števila eksperimentov sistematično primerjal različne metode za generiranje nasprotniških primerov in načine obrambe pred njimi. Trenutno je zaposlen kot raziskovalec na UL FRI in UL FE.

 

Svečano listino študentom za najboljše študijske dosežke je prejel Marko Rus.

Marko Rus je zaključil prvo stopnjo interdisciplinarnega študija Računalništvo in matematika z visoko povprečno oceno 9,893. Rezultati njegovega diplomskega dela so posebej pomembni za implementacijo konvolucijskih nevronskih mrež na vgrajenih sistemih, za kar se trenutno zanima eden od vidnejših proizvajalcev mobilnih telefonov.

 

Svečano listino študentom za najboljše študijske dosežke je prejel Rok Grmek.

Rok Grmek je zaključil prvo stopnjo univerzitetnega študija Računalništvo in informatika z visoko povprečno oceno 9,897. V diplomskem delu je implementiral rešitev, ki lahko zajame zaslonsko sliko iz vrste vgrajenih naprav na letalu. Na projektu PKP je razvil prototip električne polnilnice za letala in prejel povabilo v razvojno skupino Pipistrela.

 

Priznanje študentom za posebne dosežke študentov je prejel Valter Hudovernik.

Valter Hudovernik je študent visokošolskega študija Računalništva in informatike, ki na domači in mednarodni ravni dosega izjemne rezultate v borilnem športu jiu jitsu. V letu 2019 je na evropskem prvenstvu osvojil tretje mesto, v letu 2020 pa je postal državni prvak v težki kategoriji. Kljub intenzivnim treningom in udeležbam na tekmovanjih redno študira.

 

Priznanje strokovnim delavcem je prejel Bojan Heric.

Bojan Heric je bil vodja Finančno-računovodske službe na Fakulteti za računalništvo in informatiko vse do upokojitve septembra 2020. Vedno si je prizadeval za dobre odnose s sodelavci in je znal biti vezni člen med svojo ekipo, ki delo opravlja strokovno, ter željami uporabnikov računovodskih storitev na fakulteti.

 

Priznanje strokovnim delavcem je prejela skupina APIS, v kateri sodeluje tajnik UL FRI Nives Macerl.

Skupina APIS je delovala kot enotna ekipa, ki je uspela povezati sodelavce vseh članic univerze, iskati skupne odgovore na najtežja vprašanja ter predvsem preseči meje posameznih članic in rektorata. Delovali so enotno kot Univerza v Ljubljani in so zaradi uvajanja sistema APIS velikokrat čas za bližnje žrtvovali za univerzo.

 

Čestitamo!