Fakulteta za računalništvo in informatiko UL se je pridružila evropskemu projektu Push & Pull, v okviru katerega bo v skladu s pogodbenimi obveznostmi uvedla plačljivo parkiranje. S parkirninami bo fakulteta pridobila dodatna finančna sredstva za izboljšanje pogojev za delo in študij.

 

Poseben poudarek bo namenjen izboljšanju dostopa do fakultete, na primer z ureditvijo obstoječih in dodatnih površin za pešce oziroma kolesarskih stez. S tem želi fakulteta spodbuditi svoje zaposlene, študente in obiskovalce k trajnostnim načinom potovanja, kot so hoja, kolesarjenje in javni potniški promet. Ukrepe, ki se bodo financirali z zbranimi sredstvi iz parkirnin, bo fakulteta podrobneje opredelila z Mobilnostnim načrtom.

 

Dostopnost fakultete poleg urejene okolice prinaša številne pozitivne učinke. Trajnostne oblike mobilnosti koristijo vsem, ki se zanje odločajo. Z večjo fizično aktivnostjo namreč krepijo svoje zdravje, z manjšimi stroški potovanj pa lažje ustvarjajo prihranke.

Mobilnostni načrt bo fakulteta oblikovala v septembru 2015, pri tem pa bo upoštevala tudi podatke iz analize trenutnih potovalnih navad zaposlenih ter stališča zaposlenih in študentov. Tehnični preizkus plačljivega parkiranja bo potekal v poletnih mesecih, septembra pa bo novi sistem zaživel v polnem obsegu.

Pri projektu Push & Pull poleg naše fakultete sodeluje tudi sosednja Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UL. Evropski projekt v Sloveniji izvaja Urbanistični inštitut Republike Slovenije. Več informacij si lahko preberete na spletni strani Slovenske platforme za trajnostno mobilnost.