• SINTESIS - E-storitev in mobilna aplikacija za klasifikacijo, vrednotenje, integracijo, migracijo in varovanje SAAS aplikacij
Naročnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ( SINTESIS )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2012 - 2013
  • Opis

Projekt SINTESIS naslavlja štiri ključna, vendar do sedaj v svetovnem merilu spregledana vprašanja, povezana z uporabo računalništva v oblaku oz. aplikacij, platform in infrastrukture v obliki storitev (SaaS Software-as-a-Service, PaaS Platform-as-a-Service, IaaS Infrastrusture-as-a-Service; v splošnem XaaS). Ta vprašanja so: 1) pomoč pri izbiri najustreznejših aplikacij SaaS in ponudnikov XaaS storitev; 2) integracijo med različnimi SaaS aplikacijami in različnimi ponudniki XaaS; 3) enostavno migracijo med različnimi ponudniki aplikacij SaaS oz. ponudniki XaaS in 4) neodvisno, samodejno in transparentno varnostno kopiranje podatkov iz aplikacij SaaS oz. storitev XaaS na s strani uporabnika izbrano lokacijo.