• PARKINSCHECK - Pravočasno odkrivanje in spremljanje Parkinsonove bolezni
Naročnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ( PARKINSCHECK )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2012 - 2013
  • Opis

V okviru projekta razvijamo eStoritev in mobilno aplikacijo za pravočasno odkrivanje in spremljanje Parkinsonove bolezni (PB) in hkrati nekaterih drugih tremorjev. Aplikacija bo temeljila na spirografiji in bo vsebovala ekspertni sistem za avtomatsko diagnostiko. Tako bo lahko potencialne bolnike napotila do zdravnika že v zgodnji fazi bolezni in s tem omogočila pravočasen začetek zdravljenja in s tem povezano izboljšanje kvalitete življenja.

PB trenutno ni ozdravljiva, a zdravljenje omogoča lajšanje simptomov, kar bistveno izboljša kvaliteto bolnikovega življenja. Obenem novejše študije kažejo, da začetek zdravljenja PB v zgodnji motorični fazi z l-dopo oz. z dopaminskimi agonisti ali MAO-B inhibitorji upočasni napredovanje bolezni. Ker je PB kronična bolezen, je učinkovito spremljanje bolnikov izrednega pomena. Pravočasno odkrivanje PB je koristno tudi iz znanstvenega vidika, saj zaenkrat ne poznamo dobro bioloških (kliničnih in laboratorijskih) markerjev zgodnje faze PB.

Tremor je eden izmed glavnih simptomov PB. Spirografija je tehnika za kvantitativno ocenjevanje tremorjev; na podlagi narisane spirale se izračuna več parametrov, ki jih ekspertni sistem uporabi za avtomatsko diagnostiko in razločevanje različnih tipov tremorjev. Na ta način aplikacija poleg PB zazna tudi druge vrste tremorjev, kot npr. esencialni tremor.

Predlagana rešitev ponuja brezplačno možnost samodiagnoze celotni populaciji preko pametnih telefonov. Predvidevamo, da bo to marsikaterega bolnika vzpodbudilo, da pride na zdravljenje v veliko bolj zgodnji fazi bolezni. Obenem vidimo eStoritev kot poceni možnost diagnostike v zdravstvenih domovih na primarni ravni, npr. kot del sistematičnih pregledov.