• CREA - Mreža poletnih akademij za izboljšanje inovativnega podjetniškega sektorja
Naročnik: Evropska komisija ( CREA )
Tip projekta: Evropski projekti
Trajanje projekta: 2015 - 2017
  • Opis

Glavni cilj projekta CREA je promocija razvoja IKT in kreativnosti kot novega pogona, ki lahko pripelje do specifičnih strukturnih sprememb in ureditev v Evropskem podjetniškem prostoru ter močno vpliva na bodoče poti socialnih sprememb in inovacij. Projekt CREA želi validirati nov Evropski model poletne akademije (Summer Academy) za študente, ki bi želeli razvijati poslovne ideje, osredotočene na kreativnost in IKT, in raziskovati inovacije na naprednih področjih: novi produkti za nove trge, socialna prenova, pomembna zagonska prenova v klasičnih sektorjih, prenova storitev, tehnološko vodena prenova itd. CREA bo preizkusila dve izvedbi poletne akademije, ki bodo sočasno organizirane v šestih evropskih mestih (Milanu, Stuttgartu, Ljubljani, Newcastlu, Tallinu in Utrechtu), vse pa se bodo zaključile z mednarodnim dogodkom (Tekmovanje CREA IKT poslovna ideja), na katerem bodo predstavljeni rezultati mednarodnim vlagateljem ter podeljena nagrada za najboljšo poslovno idejo.

Projekt vključuje izobraževalne tečaje, mentorske aktivnosti in inkubacijski program za startup podjetja, ki bodo lahko izkoristila priložnosti, ki jih nudijo IKT in kreativnost, za predlog novih poslovnih modelov z evropsko vizijo.

Nameni projekta CREA so naslednji:

Ustvariti vseevropski sistem poletnih akademij za študente univerz in zadnjih letnikov srednjih šol, ki so popolnoma osredotočene na IKT podjetništvo.

Ustvariti model akcijsko usmerjene poletne akademije z močnim fokusom na razvijanje IKT in podjetniških veščin ter bogato ponudbo mentrstva, podpore pri poslovnem načrtovanju, priložnosti za iskanje partnerjev ter ustvarjanju z IKT povezanih poslovnih idej.

Spodbujati razvoj novih startup poslovnih idej, ki rastejo na IKT in kreativnosti.

Dopolniti in razširiti podobne obstoječe programe poletnih akademij, vendar z izrecnim osredotočenjem na podjetništvo IKT in kreativnosti.

Organizirati in promovirati tekmovanja IKT poslovna ideja.

  • Logo
Logo