• FightingDrugFailure - Priorities and standards in pharmacogenomic research: Opportunities for a safer and more efficient pharmacotherapy
Naročnik: Evropska komisija ( FightingDrugFailure )
Tip projekta: Evropski projekti
Trajanje projekta: 2010 - 2013
  • Opis

FightingDrugFailure je bil večinstitucionalni projekt, kjer je bila naša vloga razvoj pristopov s strojnim učenjem za optimizacijo metabolnih modelov. Za že razviti računski model metabolizma je bila naša zamisel pričeti s posnetki simulacij in njenih rezultatov pri izbranih modelnih parametrov, nato pa proučiti vlogo teh parametrov s pomočjo pristopov strojnega učenja. Naša predpostavka je bila, da lahko identificiramo glavne parametre in parametre (poti), ki bi jih bilo mogoče izključiti iz modela, saj nimajo pomembnega vpliva na opazovane rezultate.