• ITzaSKP - Zasnova informacijskih rešitev v podporo izvajanju Skupne kmetijske politike Evropske unije na podlagi podatkov
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ( ITzaSKP )
Tip projekta: Raziskovalni projekti ARRS
Trajanje projekta: 2018 - 2020
  • Opis

Projekt se osredotoča na izboljšanje uporabe primarnih podatkov za Skupno kmetijsko politiko EU v obdobju 2021-2027, s prehodom iz politike osnovane na skladnosti v politiko osnovano na rezultatih. Zahteva izboljšanje podatkovne podpore za nacionalni Strateški načrt, vključno z nadzorom in kontrolami, ter prilagoditvami nacionalnih definicij. Cilji vključujejo izboljšanje izkoriščanja obstoječih podatkovnih virov, centraliziran pristop k podatkovnim virom s IT rešitvami, naslavljanje potreb SKP z novimi kazalci in podatkovnimi strategijami ter razvoj tehnoloških rešitev za podatkovno rudarjenje in analizo. Projekt prav tako poudarja potrebo po vključitvi deležnikov in trajnosti rešitev po financiranju.

Delo na UL FRI je potekalo po sledečih fazah:

·Analiza stanja, pregled podatkovnih virov.

·Izbor podatkov za pilotno študijo.

·Priprava podatkov, analitika, izdelava pilotne študije.

·Organizacija delavnic in prikazov uporabe podatkovne analitike v programskem sistemu Orange.

Vse faze so bile uspešno zaključene.

Bibliografske reference:

Maša Kerstein, Marko Lovec (2021). Odpiranje javnih podatkov v podporo odločanju v slovenskem kmetijstvu, Časopis za kritiko znanosti. - ISSN 0351-4285, Letn. 44 [i. e. 49], št. 282, 2021, str. 170-192 (8489091).

Delo na UL FRI je opisano v zaključnem poročilu projekta.