• Pogodba za izdelavo študije o možnostih uporabe podatkov agencije
Naročnik: AKOS Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS
Trajanje projekta: 2017 - 2018