• J3-7372 - Molekularni označevalci raka pljuč in njim prilagojeno zdravljenje
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ( J3-7372 )
Tip projekta: Raziskovalni projekti ARRS
Trajanje projekta: 2016 - 2018