• PKP 3 - Razvoj in vzpostavitev vmesnikov API za potrebe digitalne preobrazbe in API ekonomije
Naročnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ( PKP 3 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2017 - 2017
  • Opis

Podjetja in organizacije se soočajo s potrebo po preobrazbi poslovanja, redefinicijo poslovnih modelov, izdelkov in storitev, ki je pogojena s priložnostmi, ki jih prinašajo digitalne tehnologije. Na eni strani so to velike količine podatkov, na drugi pa uporaba pametnih mobilnih in spletnih naprav ter naprav in senzorjev IoT (Internet of Things), ki delujejo samostojno ali pa razširjajo konvencionalne naprave ter se povezujejo preko računalniškega oblaka. Izraba strateških prednosti omenjenih tehnologij v smislu digitalizacije postaja ključni aspekt zagotavljanja srednjeročne in dolgoročne konkurenčne sposobnosti vsakega subjekta ter omogoča realizacijo novih vrednostnih verig in integracijo akterjev na načine, ki do sedaj niso bili možni.

Splošno sprejeto je, da je eden od ključnih temeljev digitalne preobrazbe zmožnost razvoja in izpostavljanja vmesnikov API (Application Programming Interface) različnim ciljnim skupinam ter s tem povezano oblikovanje novih vrednostnih verig, kar imenujemo API ekonomija. Projekt se osredotoča na implementacijo arhitekture in mehanizmov za izpostavitev APIjev, ki omogočajo široko javno uporabo iz strani velikega števila pametnih odjemalcev ter s tem vzpostavljajo osnovo za API ekonomijo, omogočajo razvoj novih poslovnih modelov in vzpostavljanje novih vrednostnih verig.

V okviru projekta bodo zasnovani splošno namenski mehanizmi in arhitektura, ki jih bomo demonstrirali na primeru reševanja problema upravljanja s pacienti zdravstvene ustanove (naročanje na preglede, obvladovanje čakalnih vrst, naročanje receptov, ipd.). S pomočjo rezultatov projekta bo omogočena samodejna povezava naprav uporabnikov storitev s programskimi vmesniki, ki jih ustanove izpostavljajo. S tem bo omogočena direktna vključitev uporabnikov storitev v definirane poslovne procese (customer engagement). Posledično bo izvajanje storitev optimizirano, skrajšan bo čakalni čas, omogočen bo vpogled v podatke uporabnika in dosežena bo učinkovitejša komunikacija.

  • Logo
Logo