• Razvoj tehnik za ocenjevanje zanesljivosti razvrščanja
Naročnik: AstraZeneca AB
Trajanje projekta: 2011 - 2013