• RICERCANDO - MONROE - Rapid Interpretation and Cross-Experiment Root-Cause Analysis in Network Data with Orange
Naročnik: Evropska komisija ( RICERCANDO - MONROE )
Tip projekta: Evropski projekti
Trajanje projekta: 2016 - 2018
  • Opis

Širokopasovna mobilna brezžična omrežja so prinesla revolucionarne spremembe na področju komunikacij. Kljub temu ostaja naše razumevanje pojavov, ki se pojavljajo in zmožnost ugotavljanja ter odpravljanja težav v takšnih omrežij še vedno omejeno. V okviru EU projekta MONROE bo oblikovana in implementirana infrastruktura odprte platforme za neodvisna merjenja ter ocenjevanje zmogljivosti mobilnih širokopasovnih omrežij (https://www.monroe-project.eu). V sklopu MONROE ogrodja, projekt RICERCANDO (Rapid Interpretation and Cross-Experiment Root-Cause Analysis in Network Data with Orange), ki ga vodi Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, stremi k razvoju orodij za raziskavo, vizualizacijo ter interpretacijo podatkov in meta-podatkov povzetih iz mobilnih širokopasovnih omrežij. Integracija teh orodij v postopek analize podatkov bo ekspertom omogočila detekcijo in ugotavljanje vzrokov anomalij ter občasnih degradacij zmogljivosti omrežij. Prepoznavna značilnost projekta RICERCANDO je interdisciplinarnost ekipe raziskovalcev, ki vključuje tako strokovnjake s področja rudarjenja podatkov (Prof. Blaž Zupan), kot tudi strokovnjake s področja mobilnih omrežij (Prof. Fabio Ricciato, Dr Veljko Pejović).