• V5-2121 - Digitalna preobrazba, industrija 4.0 in struktura slovenskega gospodarstva ter vpliv digitalizacije in uvajanja novih tehnologij na dolgoročno gospodarsko rast in vzdržnost javnih financ v Sloveniji
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Ministrstvo za finance ( V5-2121 )
Tip projekta: Raziskovalni projekti ARRS
Trajanje projekta: 2021 - 2023
  • Opis

Ciljno-raziskovalni projekt je preučeval povezanosti med industrijo 4.0, digitalizacijo, gospodarsko rastjo, strukturnimi spremembami, produktivnostjo, trgom dela, izobraževanjem in javnimi financami.

UL FRI je sodeloval pri delu zbiranja in analize nekaterih ključnih indikatorjev s področja industrije 4.0 in umetne inteligence.