• L4-3179 - Odkrivanje in z vodo povezana epidemiologija porajajočih se tobamovirusov, ki okužujejo kmetijske rastline
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ( L4-3179 )
Tip projekta: Raziskovalni projekti ARRS
Trajanje projekta: 2021 - 2024