• J3-3065 - Ciljanje faznega ločevanja in agregacije proteinov v nevrodegenerativnih proteinopatijah TDP-43
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ( J3-3065 )
Tip projekta: Raziskovalni projekti ARRS
Trajanje projekta: 2021 - 2024