• ONTOCHAIN - Zanesljivo, transparentno in sledljivo znanje na verigah blokov
Naročnik: Evropska komisija ( ONTOCHAIN )
Tip projekta: Evropski projekti
Trajanje projekta: 2020 - 2023
  • Opis

Novi 6 M EUR vreden projekt Naslednje generacije interneta pridobljen na razpisu Obzorje IKT-54 Verige blokov za Naslednjo generacijo interneta

(Horizon ICT-54 Blockchain for the Next Generation Internet)

V teku zadnjih nekaj stoletij si je človeštvo hitro pridobilo ogromno količino znanja. Z izumom Interneta, semantičnega spleta in s tem povezanimi storitvami, je danes omogočeno, bolj kot kadarkoli prej, sodelovanje ljudi iz celega sveta pri pridobivanju in uporabi znanja.

Kljub temu pa smo dandanes na internetu lahko priča številnim grožnjam:

·Centralizacija moči (centralizacija indeksov, računskih virov), kar dopušča neravnovesje moči med ponudniki in uporabniki informacij;

·Neznan ali nepreverljiv izvor informacij, kar lahko pripelje do nezaupanja do določenih informacij in do propagacije neresničnih ali ponarejenih informacij;

·Anonimnost in nezanesljive identitete, kar onemogoča, da internetni uporabniki zaupajo sodelavcem, prodajalcem in podobno;

·Nobenih poštenih nagrad za kvalitetne prispevke, kar posledično ustvari ekosistem, katerega norma so podatki nizke kvalitete.

Projekt ONTOCHAIN, ki je finančno podprt s strani programa Evropske komisije Obzorje 2020 in iniciative Naslednja generacija interneta podpira inovatorje z novim programskim ekosistemom, ki ga lahko uporabimo za izgradnjo zaupanja vrednih aplikacij z bogatimi mehanizmi za doseganje zaupanja pri pridobivanju in uporabi znanja. Mednje spadajo aplikacijska področja: zaupanja vredno omrežje in socialni mediji, zaupanja vredno množično čustvovanje, zaupanja vredno orkestracijo storitev ter zaupanja vredna decentralizirana in nenadzorovana spletna socialna omrežja.

Projekt ONTOCHAIN podpira akademske organizacije in visoko-tehnološka podjetja v treh zaporednih raziskovalno-inovacijskih fazah: Faza 1: raziskovanje (raziskovalne predloge in izzivi na znanstvenih konferencah), Faza 2: temeljni ONTOCHAIN protokoli in programska oprema ekosistema (prototipi in rešitve) in Faza 3: aplikacije in eksperimentiranje (prototipi in rešitve). Ustvarjene bodo specifične aplikacije za domene kot so študij, zdravje, ekonomija, javne storitve, energija in trajnost, novice, mediji, zabava, industrija 4.0, turizem in podobno.

Konzorcij ONTOCHAIN ponuja usposabljanje in mentorstvo zainteresiranim stranem pri našem skupnem cilju, in sicer, da ustvarimo programski ekosistem za zaupanja vredno upravljanje znanja v dinamičnih ekosistemih akterjev in virov z možnostjo zapisovanja podatkov, metapodatkov, ontologij, znanja in informacij na verigah blokov ali izven njih. V zaključni fazi bo programski ekosistem omogočil nastanek ONTOCHAIN skupnosti, skupine raziskovalcev in inovatorjev, ki imajo ključno vlogo pri združitvi tehnologij semantičnega spleta s tehnologijami veriženja blokov.

Projekt, ki se je začel 1. septembra in bo trajal 3 leta, poteka v sodelovanju konzorcija 7 partnerjev, katerih znanja se dopolnjujejo in ki skupaj tvorijo začetni ekosistem: European Dynamics (Luxemburg), Univerza v Ljubljani (Slovenija), IntelliSemantic (Italija), iExec Blockchain Tech (Francija), Athens University of Economics and Business (Grčija), German Hellenic Chamber of Commerce and Industry (Grčija) in F6S (Irska). Profesor dr. Vlado Stankovski iz Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani je znanstveno-tehnični koordinator projekta ONTOCHAIN.

Povezave:

Spletna stran: ontochain.ngi.eu

Twitter: @ONTOCHAIN

Linkedin: https://www.linkedin.com/showcase/ontochain

Facebook: @ONTOCHAIN

  • Logo
Logo