• P2-0241 - Sinergetika kompleksnih sistemov in procesov
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ( P2-0241 )
Tip projekta: Raziskovalni programi ARRS
Trajanje projekta: 2020 - 2026