• Razvojne storitve na projektu izboljšave vizualizacijskih tehnik
Naročnik: Zebra BI informacijske rešitve d.o.o.
Trajanje projekta: 2019 - 1970