• J2-1734 - Deidentifikacija obrazov z globokimi generativnimi modeli (FaceGEN)
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ( J2-1734 )
Tip projekta: Raziskovalni projekti ARRS
Trajanje projekta: 2019 - 2022