• PKP 2 - Integracija naprav IoT in aplikacij SaaS
Naročnik: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije ( PKP 2 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2015 - 2015
  • Opis

V zadnjem obdobju se je zgodila prava poplava majhnih pametnih naprav, vključujoč pametne telefone, majhne računalniške naprave in majhne senzorje, ki delujejo samostojno ali pa razširjajo konvencionalne naprave in jih s tem naredijo »pametne«. Govorimo o napravah IoT (Internet-of-Things), ki imajo skupno lastnost, da se konstantno povezujejo v svetovni splet, od koder prejemajo in pošiljajo podatke o različnih veličinah (npr. lokacija, gibanje, temperatura, ipd.) in se pri tem obnašajo kot celota. Integracija takih naprav z aplikacijami in procesi v poslovnem okolju je ključnega pomena, saj vključenost realno zajetih podatkov omogoča implementacijo novih funkcionalnosti, ki do sedaj niso bile možne. Takšni podatki lahko izboljšujejo storitve tako na področju poslovnega in procesnega managementa, upravljanja odnosov s strankami (CRM), logistike, avtomatizacije, lokalizacije, varnosti, kakor tudi na vseh ostalih informacijskih sistemih. Projekt se osredotoča na integracijo pametnih naprav in senzorjev IoT s storitvami SaaS, katerih ena glavnih lastnosti je možnost samopostrežbe in avtomatizacije. Glavni namen projekta je s pomočjo prototipne platforme zagotoviti podoben nivo samopostrežbe in avtomatizacije na področju integracije naprav IoT s storitvami SaaS.

  • Logo
Logo