• PKP 1 - Integracija storitev SaaS
Naročnik: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije ( PKP 1 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2014 - 2014
  • Opis

Namen projekta je zasnova integracijske platforme za ponudnika storitev SaaS, ki omogoča integracijo njegovih storitev s storitvami drugih ponudnikov storitev in z obstoječimi aplikacijami uporabnikov storitev. Integracijska platforma temelji na generični in modularni zasnovi za sinhronizacijo podatkov med storitvami SaaS. Osrednjo komponento platforme predstavlja spletna storitev za izvajanje nalaganja, transformacije in sinhronizacije podatkov med storitvami. Storitev vključuje mehanizme za proženje sinhronizacije ob spremembah posameznih entitet in mehanizme za periodično sinhronizacijo celotne zbirke podatkov. Integracijska storitev omogoča tudi enostavno gradnjo prilagojenih spletnih storitev za uporabo podatkov v tretjih aplikacijah. Platforma zajema tudi zasnovo in prototipno implementacijo odjemalske administracijske spletne aplikacije. Administracijska aplikacija omogoča uporabnikom vzpostavitev in nadzor nad izvajanjem integracijske logike med storitvami, ki so integrirane s pomočjo integracijske platforme.

Projekt posega na področje integracije oblačnih storitev programske opreme (Software-as-a-Service, SaaS). Računalništvo v oblaku postaja vse pomembnejše za poslovanje podjetij, saj jim zagotavlja številne prednosti pred klasičnim pristopom uporabe informacijske tehnologije. Ponujanje storitev SaaS poslovnim uporabnikom prinese večjo fleksibilnost in možnost rasti, nižje stroške in tudi globalni doseg. Ponudniki storitev SaaS svojim uporabnikom nudijo določeno programsko opremo za uporabo na zahtevo brez potrebe po lastni infrastrukturi. Storitve so na voljo samopostrežno, uporabnik se ob odločitvi za uporabo sam naroči na storitev in lahko začne storitev uporabljati zelo kmalu.

Kljub številnim prednostim uporabe oblačnih storitev SaaS na področju ostaja še kar nekaj odprtih vprašanj. Eden glavnih je možnost enostavne in učinkovite integracije storitev SaaS, ki v zadnjem času postaja ključna lastnost na podlagi katere se uporabniki odločajo za uporabo storitve. Tipično namreč vsak izmed ponudnikov poslovnim uporabnikom ponuja točno določen tip programske opreme kot je npr. sistem za upravljanje s strankami, dokumentni sistem ali sistem za projektno vodenje. Za zagotovitev izvajanja celotnega poslovanja podjetja je tipično potrebnih več različnih storitev programske opreme, v večini primerov tudi več različnih ponudnikov. Večinoma danes izvedba integracije med različnimi storitvami programske opreme pade na pleča uporabnikov storitev SaaS. Implementacija takšne netipske in namenske integracije je za uporabnike zahtevna tako iz časovnega kot tudi iz finančnega vidika in uporabnike odvrača od uporabe storitev SaaS.

Cilj projekta je omogočiti in pomembno poenostaviti integracijo storitev SaaS ponudnika z zunanjimi storitvami drugih ponudnikov. Za doseg tega cilja so študenti sodelovali pri idejni zasnovi platforme za izvedbo integracije in pri prototipni implementaciji komponent integracijske platforme za storitve SaaS.

Rezultati projekta se uvrščajo v več področij, ki so se izoblikovala med izvajanjem projekta. Osnovo predstavlja študija za izbiro, postavitev in implementacijo storitvenega vodila za učinkovito načrtovanje integracijske logike ter zagotavljanje okolja za izvajanje integracijskih storitev. Osrednji del projekta predstavlja zasnova integracijske storitve, ki omogoča enostavno vključitev zunanjih obstoječih spletnih storitev. Integracijsko storitev dopolnjuje zasnova ogrodja za transformacijo poslovnih in sporočilnih entitet s pomočjo izrazov lambda in ogrodje za izpostavo novih prilagojenih spletnih storitev, ki jih zunanje aplikacije lahko uporabijo za povezovanje s storitvijo SaaS. Za interakcijo z integracijsko platformo je bila zasnovana odjemalska administracijska spletna aplikacija na platformi HTML5 z uporabo sodobnega ogrodja za gradnjo odjemalskih aplikacij AngularJS.

  • Logo
Logo