• Šifra predmeta:90072
  • Kreditne točke:0
  • Semester: zimski
  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
30
ur
predavanj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.68 - Kabinet