• Šifra predmeta:90049
  • Kreditne točke:4
  • Semester: zimski
  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
15
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.68 - Kabinet