• Šifra predmeta:63566
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Linearni modeli. Linearna regresija. Linearna diskriminantna analiza. Logistična regresija. Gradientni sestop. Stohastični gradientni sestop.

Pristop strojnega učenja. Cenovna funkcija. Pristop z zmanjšanjem tveganja. Maksimizacija verjetja. Vrednotenje modelov. Prečno preverjanje.

Izbor značilk. Pristopi z iskanjem. Regularizacija.

Drevesni modeli. Klasifikacijska in regresijska drevesa. Naključni gozd. Pristop bagging. Gradientni razvoj niza dreves.

Gručenje. Metoda voditeljev. Algoritem EM.

Nelinearna regresija. Bazne funkcije. Zlepki. Metoda podpornih vektorjev. Trik z jedri.

Nevronske mreže. Perceptron. Aktivacijske funkcije. Tehnika vzvratnega razširjanja napak.
  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.20 - Laboratorij LB
Nosilec predmeta
Prostor:R3.17 - Kabinet
Asistent
Prostor:R2.04 - Kabinet