• Šifra predmeta:63546H
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Računalništvo v megli lahko opredelimo kot krovni koncept, ki zajema pet različnih tehnologij: internet stvari, umetno inteligenco, računalništvo v oblaku, veriženje blokov ter digitalni dvojčki. Adaptacija, integracija in samo-adaptacija teh tehnologij omogoča razvoj številnih novih zmogljivih pametnih storitev in aplikacij. Za zagotavljanje zanesljivih in zaupanja vrednih aplikacij računalništva v megli se je potrebno osredotočiti na izboljšave celotnega postopka razvoja programske opreme v smislu prilagodljivosti, prožnosti, programskih modelov, načrtovanja aplikacij, kakovosti izvedbe, operativnih stroškov in podobno.

Tematski sklopi:

1. Osnovni koncepti računalništva v megli

a. Opredelitev koncepta računalništva v megli

b. Razumevanje petih ključnih tehnologij: internet stvari, umetna inteligenca, računalniški kontinuum od oblaka do roba, tehnologije veriženja blokov ter digitalni dvojčki

c. Pomen, metode in tehnike integracije tehnologij

2. Samo-prilagodljiva programska oprema

a. Avtomatizacija opravil

b. Prilagoditev na podlagi arhitekture

c. Modeli za prilagajanje v času izvajanja

d. Ciljno usmerjeno prilagajanje

e. Garancije v primeru negotovosti

f. Prilagajanje na podlagi nadzora

3. Vpliv DevOps

a. Vpliv prakse DevOps na razvoj aplikacij v okviru računalništva v megli

b. Uporaba tehnologij vsebnikov za olajšanje procesa razvoja in distribucije

c. Možnosti uporabe metod umetne inteligence v aplikacijah računalništva v megli

4. Razvoj pametnih aplikacij v praksi

a. Razumevanje kompleksnosti razvoja pametnih aplikacij v okviru računalništva v megli

b. Prikaz celotnega procesa razvoja ene osnovne pametne aplikacije

c. Poudarek na prilagajanju obstoječih modelov različnih pametnih storitev in aplikacij glede na specifične zahteve

5. Koncept zaupanja in razvoj zaupanja vredne aplikacije

a. Pomembnost zaupanja v računalništvo v megli

b. Strategije za zagotavljanje zaupanja vrednih aplikacij

c. Obravnava etičnih vprašanj in regulativnih zahtev

d. Analiza varnostnih vidikov in zaščite podatkov

6. Primeri uporabe in potenciali:

a. Pregled primerov uporabe v slovenskem programu pametne specializacije

b. Analiza zahtev za vključevanje tehnologij računalništva v megli v obstoječe modele storitev

c. Raziskovanje potencialnih aplikacij na področju internet stvari, umetne inteligence, računalništva v oblaku in veriženja blokov

d. Kanvas poslovnega modela

Vsak tematski sklop bo podrobneje raziskan in predstavljen, da študentje pridobijo celovit vpogled v koncept, prakse in aplikacije računalništva v megli ter njegove možnosti za prihodnost.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
20
ur
laboratorijskih vaj
10
ur
seminarskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.47 - Kabinet
Asistent
Prostor:R2.42 - Laboratorij LPT
Drugo
Prostor:R2.57 - Kabinet