• Šifra predmeta:63506
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Vsebina

Računalništvo je tesno povezano z matematiko in temeljito poznavanja matematičnih osnov je nujen predpogoj za razumevanje strokovnih vsebin pri študiju računalništva in informatike na drugi stopnji. Namen obveznega predmeta Matematika 2 je ponoviti, utrditi in poglobiti poznavanje in razumevanje matematičnih osnov, linearne algebre (vektorski prostori in linearne preslikave) ter analize (številske in funkcijske vrste, funkcije več spremenljivk in vektorska analiza).

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.16
Asistent
Prostor:R3.26-LMMRI