• Šifra predmeta:63502
  • Kreditne točke:5
  • Semester: zimski
  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
30
ur
predavanj
25
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.18 - Kabinet
PG
Asistent
Prostor:R3.22 - Laboratorij LB