• Šifra predmeta:63444
  • Kreditne točke:5
  • Semester: zimski
  • Vsebina
  •  Metode Bayesove statistike: Gaussovi procesi, Dirichletovi procesi, metode MCMC, strukturne aproksimacije.
  • Globoko učenje: Boltzmannovi stroji, avtomatski kodirniki, konvolucijske nevronske mreže.
  • Teorija učenja: učenje PAC, dimenzija VC.
  • Druge izbrane teme: učenje z več jedri, učenje več nalog, vzpodbujevalno učenje.
  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
10
ur
predavanj
10
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.69 - Kabinet