• Šifra predmeta:63289
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.47 - Kabinet
Asistent
Prostor:R2.42 - Laboratorij LPT