• Šifra predmeta:63261
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Vsebina

1. Arhitektura vzporednih sistemov.

2. Sočasnost, procesi in niti: prepletanje, vzporedenje, vrstni red izvajanja, preklapljanje med nitmi.

3. Delo z nitmi: ustvarjanje, pridruževanje, težave.

4. Sočasen dostop do skupnih podatkov: tvegano stanje in medsebojno izključevanje, atomične operacije.

5. Sinhronizacija dogodkov: smrtni objem, pogojne spremenljivke, pregrada.

6. Vzorci: semaforji, izdelovalec-porabnik, bralci in pisatelji, bazen nalog.

7. Večnitnost v praksi: varno delo z nitmi, prednosti večnitnih programov, modeli večnitnih programov

8. Arhitektura grafičnih pospeševalnikov.

9. Programiranje grafičnih pospeševalnikov.

10. Porazdeljeni sistemi: prednosti in izzivi, mrežni protokoli, sistemi odjemalec-strežnik, klicanje oddaljenih funkcij (RPC).

11. Modeli sistemov in napake: sinhroni, delno sinhroni in ne sinhroni, odpoved sistema, napake in odpornost na napake, bizantinske napake in problem dveh generalov.

12. Čas in razvrščanje dogodkov: fizične ure, univerzalni čas, sinhronizacija in polzenje časa, protokol NTP, vzročnost.

13. Logični čas: Lamportova ura, vektorske ure, protokol širjenja informacij.

14. Podvajanje in sklepčnost: konsistentnost replik, branje po pisanju, podvajanje z avtomati stanj, podvajanje z voditeljem.

15. Soglasje: izbiranje voditelja, algoritem Raft.

16. Porazdeljeni sistemi na primerih iz prakse: soglasje, vzročno širjenje, dvostopenjsko potrjevanje.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.56 - Kabinet
Asistent
Prostor:R2.41 - Laboratorij LASPP