• Šifra predmeta:63249
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Vsebina

Bi želeli v poslovne namene izdelati elektronski plačilni sistem kot je PayPal? Vas zanima, kako se spreminjajo podatki na internetu in
postajajo primerni za neposredno strojno obdelavo v poslovne namene s pomočjo semantičnega spleta? Bi želeli razviti poslovno mobilno
aplikacijo vse do njene ponudbe na Google market? Ali pa želite vedeti, kaki so upravljavski trendi podjetij zaradi informacijske
tehnologije in kako na tem področju postaviti inovativno podjetje? Potem ste dobrodošli pri predmetu Elektronsko poslovanje.

S prodorom sodobnih e-medijev, to je interneta in storitev vseprisotnega računalništva, v vse pore našega življenja (najprej poslovne,
danes pa tudi zasebne) so se pojavili novi načini poslovanja. Poslovanje je tako postalo v znatni meri določeno s tehnologijo. Čeprav
je tehnologija za mnoge nove načine poslovanja ključna, sama zase za uspešno e-poslovanje ne zadošča. Tako bomo pri predmetu izhajali iz temeljnih definicij in kratkega zgodovinskega pregleda razvoja tega področja. Sledil bo sistemski ogled na e-poslovanje (analiza ter simulacije generičnih struktur kot so zunanje in notranje logistične verige ter vpliv odločanja na jihovo obnašanje). Temu bo sledila obravnava ključnih tehnologij s poudarkom na integraciji, najprej podatkov in dokumentov (RIP, ehnologije XML, semantični splet z jezikoma RDF ter OWL), nato pa integraciji na nivoju procesov (od spletnih storitev na osnovi SOAP UDDI / WSDL do standardov za njihovo povezovanje, BPEL in BPMN). Podana bo še obravnava komplementarnih tehnoloških rešitev, kot so igitalna plačilna sredstva. Zatem se bomo osredotočili na organizacijske vidike (evolucijo poslovnih funkcij in procesov, evolucijo nformacijskih sistemov, nove poslovne modele in revizijske postopke po standardih kot so COBIT in ISO 27000). Sledila bo pomembnejša akonodaja na tem področju (Zakon o e-poslovanju in e-podpisu, Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje, akon o avtorskih in sorodnih pravicah, Zakon o industrijski lastnini, Zakon o elektronskih komunikacijah, itd.). V zaključku bomo bravnavali še specifične vidike načrtovanja in vpeljave sistemov e-poslovanja (spremembe pri strateškem načrtovanju IS, uporaba formalnih metod, skladnost s standardi kot je Common Criteria) in podali smeri nadaljnjega razvoja na tem področju.

Na vajah pa bodo študentje samostojno povezovali domeni tehnologije in poslovanja (možen primer je postavitve portala za podporo zbranega poslovnega modela, integracije s poslovno logiko preostalega IS, vključitvijo plačilnega sistema a'la eBay in podporo z obilnimi aplikacijami za Android). Prehajamo pa tudi na nov način izvajanja predavanj, tako da bo praktično delo prisotno tudi na redavanjih za pokrivanje ozko specializiranih segmentov kot so npr. izdelava ontologije, simulacije, tehnike za spodbujanje novativnosti.

Še to: Pričakovano je predznanje Osnov informacijskih sistemov, predmet pa se izvaja v slovenščini.


 
  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.68 - Kabinet
Asistent
Prostor:R3.50 - Laboratorij LEM