• Šifra predmeta:63220
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Navajeni smo, da ko programiramo, opisujemo algoritme. Toda, ali je nujno, da je program vedno opis algoritma?

Pri tem predmetu bomo spoznali , da lahko programiramo tudi na druge načine, ne samo algoritmično. Na primer tako, da računalniku opišemo le, kaj je problem. Računalnik pa sam poišče postopek, ki privede do rešitve. To omogočajo deklarativni programski jeziki, ki temeljijo na uporabi logike ali omejitev. Programirati je možno celo kar s primeri. Računalniku na primer pokažemo nekaj primerov sortiranih seznamov, računalnik pa sam sestavi program za sortiranje. Obstajajo še druge paradigme programiranja, ki vodijo do korenito drugačnih načinov razmišljanja o programih, kot smo vajeni.

Spoznali bomo tudi, kako definiramo sintakso in semantiko, to je pomen programskega jezika. Pokazali bomo, kako lahko z DCG gramatiko napišemo prevajalnik za enostaven programski jezik v manj kot 50 vrsticah. Pa tudi, kako matematično dokažemo pravilnost programa.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Asistent
Prostor:R3.54-LUI
Asistent
Prostor:R2.30