• Šifra predmeta:63216
 • Kreditne točke:6
 • Semester: poletni
 • Vsebina
 1. Entropija in medsebojna informacija
 2. Stiskanje podatkov: razvrstitev kodov, Kraftova neenakost, Shannonov teorem o kodiranju vira, Shannonov kod, Fanojev kod, Huffmanov kod, aritmetični kod, stiskanje s slovarjem, verižno kodiranje, stiskanje z izgubami
 3. Komunikacijski vir in kanal: vir brez spomina, diskretni kanal, kapaciteta kanala, Shanonov teorem o kodiranju kanala
 4. Varnostno kodiranje: Hammingova razdalja, Hammingov kod, linearni bločni kodi, Hammingov kod, ciklični kodi, CRC, ostali kodi
 5. Signali: vzorčenje in kvantizacija, zapis v časovnem in frekvenčnem prostoru, Fourierova vrsta, Fourierova transformacija, močnostni spekter, teorem vzorčenja, rekonstrukcija signala, prekrivanje frekvenc
 • Študijski programi
 • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
 • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.56 - Kabinet
Asistent
Prostor:R2.31
Asistent
Prostor:R2.41 - Laboratorij LASPP