• Šifra predmeta:63215
 • Kreditne točke:6
 • Semester: poletni
 • Vsebina
 • Upravljanje IT, vloga informatike, ogrodje za upravljanje IT,
 • Delovni model, zrelost arhitekture podjetja, vrednotenje naložb (NPV, UCP), nematerialne koristi, zmogljivost IT,
 • Tveganja pri projektih IT, pristop z opcijami pri naložbah v IT, IT naložbeni portfelj, povračilo sredstev za IT,
 • Upravljanje sprememb, odpor uporabnikov, model sprejetosti uporabnikov, uvajanje IS, evolucijske in revolucionarne spremembe, informacijski sistemi, podatek, informacija, znanje,
 • Metamodel delovnega sistema (WSF), arhitektura poslovnega informacijskega sistema (ERP, CRM, SCM, PRM, KM), elektronska izmenjava podatkov (EDI), e-račun (e-SLOG),
 • E-poslovanje, e-trgovanje, zgodovina IS, ključne vloge IS, vrste IS (podpora poslovanju in podpora upravljanju),
 • Razvojni modeli IS (študija izvedljivosti, zbiranje zahtev, analiza, načrtovanje, implementacija, pregled in vzdrževanje), variante razvojnih modelov (slapovni, iterativni, prototipni, inkrementalni), metodologija razvoja (RUP, XP, Scrum),
 • Strukturni razvoj, podatkovno načrtovanje, normalizacija, denormalizacija,
 • Procesni vidik (BPMN), simulacija projekta,
 • Objektno usmerjena analiza in načrtovanje (idejna in tehnična zasnova), kartice CRC, razvoj programskih jezikov, OO načrtovalska načela (abstrakcija, ovijanje, razgradnja, posploševanje),
 • Načrtovalska načela (sklopljenost, kohezija, ločevanje pomislekov, skrivanje informacij), objektni razvoj (RUP), simulacija razvoja IS (DPU, VOPC, diagrami zaporedja),
 • Semantični splet (semantična integracija podatkov, Web 2.0, Web 3.0), tehnologija veriženja blokov (blok, transakcije, mehanizmi soglasja, pametne pogodbe, kdaj uporabiti verigo blokov),
 • Računalništvo v oblaku (IaaS, PaaS, SaaS), varnost IT (zlonamerna koda, ranljivost programske opreme, razkrivanje ranljivosti).
 • Študijski programi
 • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
 • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.49 - Kabinet
Asistent
Prostor:R2.42 - Laboratorij LPT
Asistent
Prostor:R2.42 - Laboratorij LPT