• Šifra predmeta:63215
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Cilj predmeta je študentom računalništva in informatike predstaviti ključne koncepte informacijskih sistemov, različne kategorije informacijskih sistemov ter mesto in vlogo informacijskega sistema v poslovnih sistemih. Znanja, ki jih študenti pridobijo v okviru predmeta so ključna za razumevanje delovanja in uporabe sodobnih informacijskih sistemov. V okviru laboratorijskih vaj študenti neposredno spoznavajo sodobne informacijske tehnologije in razvojna okolja, ki so namenjena za razvoj računalniških aplikacij za podporo informacijskim sistemom.

Obveznosti pri predmetu študenti opravljajo sproti, kar vključuje preverjanje razumevanja osnovnih konceptov, predstavljenih pri predmetu, in praktično uporabo znanja na manjših projektih, ki so izvedeni v obliki domačih nalog. Študenti aktivno sodelujejo tudi pri vrednotenju implementacije praktičnih projektov z medsebojnim ocenjevanjem, kjer ustreznost njihovih ocen ostalim študentom predstavlja tudi del njihove ocene. Končno preverjanje znanja v obliki izpita poteka praktično z implementacijo manjšega projekta iz izbrane problemske domene, kjer je dovoljena vsa literatura.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.49 - Kabinet
Asistent
Prostor:R2.42 - Laboratorij LPT
Asistent
Prostor:R2.42 - Laboratorij LPT